Connect with us

Koktail

Rozumiete faktúre za elektrinu? Ak nie, poradia vám na Energozona.sk

Published

on

Reklama

Vedieť, ako zvýšiť energetickú efektivitu, to je jedna zo základných potrieb súčasnosti. Piešťanská spoločnosť Magna E. A. ponúka ľuďom na celom Slovensku informácie o problematike energetiky prostredníctvom svojho projektu Energozóna.

[singlepic id=25027 w=320 h=240 float=left]Energozóna napĺňa zámer spoločnosti obohatiť dodávku elektriny a plynu o poradenstvo. Okrem webovej stránky energozona.sk je realizovaný aj v priestoroch označených „Energozóna“ vo vybraných prevádzkach obchodného reťazca Tesco na území celej Slovenskej republiky. Poslaním projektu je poskytnúť odberateľom energií všetky potrebné informácie súvisiace s dodávkou elektriny a plynu, zhodnotiť možnosti zvýšenia energetickej efektivity, informovať o poskytovateľoch energetických služieb v jednotlivých regiónoch.

Reklama

To všetko sa deje v príjemnom prostredí Energozóny, ktorá pripomína obývačku, bez obťažovania odberateľov v ich domácnostiach alebo prevádzkach. Energozóny v súčasnosti nájdete v Banskej Bystrici, Prievidzi, Dolnom Kubíne a Rimavskej Sobote. Najbližšie majú byť otvorené v Topoľčanoch, Zvolene a Senci.

Informácie z Energozóny budeme postupne prinášať aj na PNkách.

Reklama

Ako rozumieť faktúre za dodávku elektriny pre domácnosť

Cena elektriny pre domácnosti sa skladá z viacerých položiek a už na prvý pohľad je vidieť, že cena je konštruovaná zbytočne komplikovane. Zjednodušene by sa dalo povedať, že platíme za tri veci:

Za samotnú elektrickú prácu, ktorú spotrebujeme,

– Elektrina je meraná v kilowatthodinách (kWh) a cena je potom stanovená v €/kWh, alebo v €/MWh, teda za 1 000 kWh. Cena je potom presným násobkom Vašej spotreby.

– Súčasťou tejto zložky ceny je aj položka, ktorú platíte za Vaše odberné miesto Vášmu dodávateľovi, bez ohľadu na veľkosť Vášho odberu a cena je stanovená v €/mesiac

Za služby súvisiace s dopravou elektriny od výrobcu k nášmu domu,

– Platba za distribúciu elektriny vrátane prenosu (teda za celú trasu dopravy) sa stanovuje v €/kWh, alebo €/MWh a platba je presne odvodená od Vašej spotreby elektrickej energie

– Druhou, tzv. fixnou zložkou ceny distribúcie je platba za Vaše odberné miesto distribútorovi bez ohľadu na to, koľko elektriny ste spotrebovali. Cena je definovaná v €/mesiac a v niektorých tarifách je závislá od veľkosti ističa na Vašom odbernom mieste. Od roku 2012 je veľkosť prúdového ističa zohľadňovaná priamo v ampéroch (A) a cena je potom definovaná v €/A/mesiac.

– Treťou zložkou poplatkov za distribúciu je tarifa za straty. Je opodstatnená tým, že pri prechode elektriny vedeniami dochádza k fyzikálnym stratám, ktoré musíme zaplatiť. Cena je definovaná v €/kWh, alebo €/MWh a platba je odvodená od Vašej skutočnej spotreby.

Ďalšie poplatky, ktoré slúžia na to, aby to celé fungovalo.

– Platba za systémové služby, je stanovená v €/kWh, alebo v €/MWh a je odvodená od veľkosti Vašej spotreby. Je to platba prevádzkovateľovi slovenskej prenosovej sústavy, ktorý z týchto peňazí zabezpečuje kvalitu sústavy a jej technické riadenie.

– Platba za prevádzkovanie systému je taktiež stanovená v €/kWh, alebo v €/MWh a je odvodená od veľkosti Vašej spotreby . Je to platba, ktorou všetci odberatelia elektriny v SR prispievajú na podporu obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby tepla a elektriny, na podporu ťažby slovenského uhlia, na prevádzku zúčtovateľa odchýlok a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a po.

– Platba do národného jadrového fondu, je stanovená v €/kWh, alebo v €/MWh a je odvodená od veľkosti Vašej spotreby. Je to platba, ktorou všetci odberatelia v SR prispievajú na likvidáciu jadrových zariadení po ukončení ich prevádzky. Do fondu prispievajú aj prevádzkovatelia jadrových zariadení.

Dane

– Spotrebná daň z elektriny – v súčasnosti sa v SR pre odberateľov v domácnostio neouplatňuje, resp. jej sadza je 0,00 €/kWh,

– Daň s pridanej hodnoty, ktorá je stanovená tak, ako pre akýkoľvek iný tovar.

Zdroj: www.energozona.sk

Populárne články