Úvod Koktail Nedeľná poetická chvíľka: Katarína Ješková „Slovenčina“

Nedeľná poetická chvíľka: Katarína Ješková „Slovenčina“

REKLAMA

Mesto Piešťany v spolupráci s MsK pripravilo v ninulom roku pre žiakov základných škôl 6. ročník Literárnej súťaže –poézia a próza na ľubovoľnú tému. Do literárnej súťaže bolo odovzdaných 25 príspevkov, z toho 10 poézií a 15 próz Final Cut Pro for free. Svoje príspevky zaslali do súťaže žiaci I. a II. stupňa ZŠ Vajanského, Holubyho, Mojmírova, Brezová a Scherera. Z nich Vám postupne prinášame poetické a prozaické dielka autorov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v dvoch kategóriách, začali sme najskôr žiakmi 4 갱비스트 무료 다운로드. – 6. ročník a pokračujeme II. kategóriou. Dnes to bude báseň, s ktorou získala Katarína Ješková zo ZŠ Holubyho druhé miesto medzi žiakmi 7 EuroTruck Korea Map. – 9. ročníka. 

 

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

S l o v e n č i n a

Slovenčina  –  jazyk náš,

pekný prízvuk pri nej máš 맥os 모하비 다운로드.

Ach, to Slovensko krásne,

píšu o ňom mnohí básne.

Hory, lesy, lúky, polia,

krásne náš rodný kraj zdobia von Mark.

Štúr napísal prvé riadky,

rodný jazyk našej matky 중학생 다운로드.

Materinský jazyk náš –

skoro dvesto rokov máš.

Keď začuješ  jazyk náš,

krajší deň hneď máš 사파리에서 유튜브 동영상 다운로드.

Spisovný jazyk slovenský

pre každého z nás je náročný,

no ak ho dobre ovládaš,

iba radosť ním rozdávaš Minecraft Jumpmap.

Katarína  Ješková, 7.B, II.kat.- poézia, ZŠ Holubyho 15, Piešťany

Cieľom súťaže je podporiť zapájanie žiakov do podujatí, ktoré sú zamerané na rozvoj nadaných detí head soccer 버그판 다운로드. Rozvíjať a prehĺbiť záujem detí o slovenský jazyk formou umeleckých útvarov a  rozvíjať a prehĺbiť estetické cítenie a kreativitu žiakov 배트맨 아캄나이트 다운로드.

-red-, ilustr. foto: L. Turňa

REKLAMA