Connect with us

Koktail

Nedeľná poetická chvíľka: Katarína Ješková „Slovenčina“

Published

on

Reklama

Mesto Piešťany v spolupráci s MsK pripravilo v ninulom roku pre žiakov základných škôl 6. ročník Literárnej súťaže –poézia a próza na ľubovoľnú tému. Do literárnej súťaže bolo odovzdaných 25 príspevkov, z toho 10 poézií a 15 próz. Svoje príspevky zaslali do súťaže žiaci I. a II. stupňa ZŠ Vajanského, Holubyho, Mojmírova, Brezová a Scherera. Z nich Vám postupne prinášame poetické a prozaické dielka autorov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v dvoch kategóriách, začali sme najskôr žiakmi 4. – 6. ročník a pokračujeme II. kategóriou. Dnes to bude báseň, s ktorou získala Katarína Ješková zo ZŠ Holubyho druhé miesto medzi žiakmi 7. – 9. ročníka. 

 

Reklama

S l o v e n č i n a

Slovenčina  –  jazyk náš,

Reklama

pekný prízvuk pri nej máš.

Ach, to Slovensko krásne,

píšu o ňom mnohí básne.

Hory, lesy, lúky, polia,

krásne náš rodný kraj zdobia.

Štúr napísal prvé riadky,

rodný jazyk našej matky.

Materinský jazyk náš –

skoro dvesto rokov máš.

Keď začuješ  jazyk náš,

krajší deň hneď máš.

Spisovný jazyk slovenský

pre každého z nás je náročný,

no ak ho dobre ovládaš,

iba radosť ním rozdávaš.

Katarína  Ješková, 7.B, II.kat.- poézia, ZŠ Holubyho 15, Piešťany

Cieľom súťaže je podporiť zapájanie žiakov do podujatí, ktoré sú zamerané na rozvoj nadaných detí. Rozvíjať a prehĺbiť záujem detí o slovenský jazyk formou umeleckých útvarov a  rozvíjať a prehĺbiť estetické cítenie a kreativitu žiakov.

-red-, ilustr. foto: L. Turňa

Populárne články