Úvod Koktail Možnosti štúdia na Strednej odbornej škole technickej sú pestré

Možnosti štúdia na Strednej odbornej škole technickej sú pestré

Dvere Strednej odbornej školy technickej sú pre deviatakov a ich rodičov stále otvorené. Absolventi SOŠ môžu získať maturitné vysvedčenie aj výučný list Summer to Kikujiro. Majú vysokú pravdepodobnosť prijatia do vhodného zamestnania, pretože počas štúdia praxujú v jednej zo štyroch desiatok firiem, s ktorými školaspolupracuje 이지툰 다운로드.

Možnosti štúdia sú rôznorodé. SOŠ ponúka štvorročné odbory s maturitou aj trojročné učebné odbory 한글과컴퓨터 사전 다운로드.

REKLAMA
Knebl
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba

Zameranie Mechanik-elektronik (4-ročné s maturitou) umožňuje študentom získať znalosti a zručnosti najmä v oblasti elektrických meraní, obvodov číslicovej techniky, výpočtovej techniky, konštrukcie, opráv výroby nf-zosilňovačov a prijímačov Download Buzz Thorns.

Mechanici počítačových sietí (4-ročné s maturitou) sú po absolvovaní štúdia kvalifikovanými odborníkmi v oblasti používania, spracovania a prenosu informácii, informačných technológii, hardvéru, softveru, počítača a počítačových sietí toe-ik.

Mechanik strojov a zariadení (4-ročné s maturitou) je schopný vykonávať práce v oblasti ručného spracovania kových a nekovových materiálov, v oblasti ručného kovania a tepelného spracovania kovov good day. Získa základnú zručnosť strojového obrábania a montáže strojových súčiastok, potrubí a mechanizmov, remeňových, lanových a reťazových prevodov Han Kyung-ae.

Štúdium v odbore Programátor obrábacích a zváracích strojov (4-ročné s maturitou) je zamerané na získanie vedomostí z oblasti strojárstva a na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení, ako i na obsluhu klasických strojárskych zariadení 다이소 멤버십 다운로드.

Medzi trojročné učebné odbory v ponuke SOŠ technickej patrí Autoopravár so zameraním Mechanik alebo Elektronik Download Autocad 2018. Absolventi sú schopní samostatne vykonávať opravy osobných a nákladných automobilov a uplatnia sa aj v automobilových závodoch.

Rovnako dobré uplatnenie má učebný odbor Inštalatér Find the wrong picture for free download. Študenti môžu získať zváračský preukaz. Naučia sa vykonávať inštalatérske práce v objektoch bytovej, občianskej alebo priemyselnej výroby, montáž ústredného kúrenia a ohrievačov vody, vodovodného potrubia a príslušenstva, domových plynovodov, plynových spotrebičov.

Elektromechanici so zameraním na silnoprúdovú alebo úžitkovú techniku môžu po ukončení štúdia získať Odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa 21 vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci, bezpečnosti zariadení.

Študenti učebného odboru Stolár sú schopní vytvoriť jednoduchý nábytok a stavebno-stolársky výrobok. Počas štúdia získa vedomosti a zásady pravouhlého a názorného zobrazovania a kreslenia technických výkresov.

Stredná odborná škola technická Piešťany ďalej ponúka nadstavbové a externé aj štúdium v na dvojročných učebných odboroch. Viac informácií nájdete v ďalšom článku alebo na webe školy www.sostpn.sk.

-inf-

REKLAMA