Connect with us

Koktail

Gymnazisti sa dozvedeli viac o slobode, demokracii i o politickej participácii mladých

Published

on

Reklama

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch privítalo 25. mája 2017 vo svojich priestoroch v rámci prestížneho európskeho projektu Ambasádorských škôl (EPAS) päť úspešných absolventov. Pod názvom Alumni 2017 – Stať sa soľou Zeme vstúpili hostia do cyklu prednášok rozoberajúcich otázky politickej participácie mladých občanov v spoločnosti, hodnôt slobody a demokracie v spoločnom európskom priestore, ale aj významu vzdelania a profesijnej orientácie. Organizáciu podujatia zabezpečil ambasádorský tím študentov gymnázia pod vedením učiteľa Petra Rusnáka.

Reklama

Prednáškové dopoludnie otvoril príhovor riaditeľky gymnázia Mgr. Miroslavy Hankovej. Doktorandka Masarykovej univerzity v Brne a dobrovoľníčka Táňa Sedláková vystúpila pred študentami s témou hľadania zmysluplnosti životného povolania a významu práce ako poslania. Silvia Jamrichová, študentka prírodných vied, otvorila problematiku náročných rozhodnutí v ľudskom živote. Jakub Tomiš, aktívny občan a úspešný programátor, postavil svoju prednášku na osobnom príbehu cesty z malej obce až do prezidentského paláca.

Barbora Šišková, absolventka Sokratovho inštitútu, zaujala vlastnými postojmi k intelektuálnemu rozvoju osobnosti. EPAS projekt Alumni 2017 uzavrela pozvanou prednáškou psychologička Zuzana Šeligová, ktorá predstavila vlastnú cestu k pomáhajúcej psychologickej praxi. Pracovnými zásadami humánneho prístupu poukázala na dôležitosť nielen odborných vedomostí, ale aj preukazovaniu rešpektu, ľudskej dôstojnosti a kritického myslenia.

Reklama

Autorka textu: Mária Juríková, Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, II.D

Autor fotografií: Roman Ondrejka

Populárne články