Connect with us

Koktail

Čo je revízna správa?

Published

on

Reklama

Mnohí z vás uvažujú o zmene sadzby či už v byte alebo dome. Pri prvom kontakte s oddelením, kde sa tieto zmeny realizujú, počujete ako druhé (prvé je, samozrejme, že vám radi túto zmenu u distribučnej spoločnosti zrealizujeme): “Bude potrebné priložiť revíznu správu k novej pripojovacej zmluve, ku ktorej vás vyzve špecialista priamo z distribúcie.”

Odborná prehliadka a odborná skúška a kontrola elektrických zariadení (revízna skúška)

Reklama

[singlepic id=25027 w=320 h=240 float=left]Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. Vykonáva sa: počas výroby zariadení alebo montáže a po ich dokončení, pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou zar. prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu, pred opakovaným uvedením do prevádzky, po odstavení dlhšom ako jeden rok, po demontáži a opätovnej montáži, po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia, táto časť sa bude týkať vás, keďže dochádza k technickým zmenám (zmena ističa, zmena elektromera a pod.), vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce, počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Na koho sa obrátiť, ak potrebujeme revíznu skúšku? …no predsa na človeka s guľatou pečiatkou, na revízneho technika!

Reklama

Kto je revízny technik

Elektrotechnik, špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického (ďalej „revízny technik“) mnohokrát odhalí skryté závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.

Pre užívateľa to znamená, že na základe vykonaných revízií získa prehľad o skutočnom stave el. zariadenia a môže vykonať úkony, ktorými ho bude udržiavať v takom technickom stave, aby nevzniklo prípadné riziko ohrozenia bezpečnosti osôb a majetku el. zariadením.

Pre distribučnú spoločnosť revízny technik svojím podpisom potvrdí, že všetky el. zariadenia, izolácie, vodiče sú v poriadku.

Revízny technik nie je zamestnancom vášho dodávateľa el. energie, ale v prípade potreby vám vieme odporučiť vášho najbližšieho v Energozóne.

Zdroj: www.energozona.sk

Populárne články