Connect with us

Andrej Klapica

Voľby 2014 – komentár

Published

on

Reklama

Na úvod sa chcem poďakovať všetkým voličom, ktorí mi dali svoj hlas, či už na primátora alebo na poslanca. Ako odpoveď na vaše hlasy chcem toto obhájiť svojou dobrou prácou v MsZ.

Novému p. primátorovi opakovane blahoželám k jeho zvoleniu a prajem mu veľa úspechov.

Reklama

Blahoželám taktiež nezávislým kandidátom, ktorí tieto voľby vyhrali s takou väčšinou, o akej pravdepodobne nikto ani netušil.

Priebeh volieb hodnotím vcelku ako dobrý. Avšak tak, ako pri všetkých voľbách, tak aj tieto sprevádzali určité okolnosti, s ktorými sa nestotožňujem.

Reklama

Jednou z takých vecí, ktoré vytvorili napätie, bola polemika o spájaní sa s protikandidátom Tomášom Hudcovičom.

Odpoveďou na rôznorodé komentáre o tom, prečo sa tak neuskutočnilo je, že môj záujem o spojenie bol, a to dokonca viackrát.

Koncom apríla – začiatkom mája ma p. Hudcovič požiadal o stretnutie, na ktorom mi oznámil, že bude kandidovať. Zároveň sa zaujímal, či budem aj ja, ale v tom čase som nad tým neuvažoval, nakoľko som mal iné povinnosti a nemohol som mu dať presnú odpoveď. Zároveň som mu navrhol, že ak bude mať záujem, tak budem presadzovať, aby ho KDH podporovalo. Na predsedníctve KDH som predstavil p. Hudcoviča ako šikovného človeka a dobrého kresťana. Začiatkom leta sme sa stretli opäť, a nevedel som mu potvrdiť moju kandidatúru, avšak znovu som mu predniesol, že ak bude mať záujem o podporu KDH, tak ju určite získa, čo automaticky vylučovalo moju kandidatúru. V obidvoch prípadoch p. Hudcovič o podporu KDH neprejavil záujem. V júli som poskytol jednej agentúre mená kandidátov na primátora v Piešťanoch, kde som predpokladal, že budú kandidovať: Cicutto, Tamajka, Hudcovič, na základe čoho bol urobený prieskum na 1050 obyvateľoch z Piešťan. Bola to zároveň vynikajúca reklama pre týchto troch kandidátov. Seba som do prieskumu nedával, pretože som stále veril v to, že sa s p. Hudcovičom dohodneme na jeho podpore. Ale ako sa ukázalo, o podporu nemal záujem. Začiatkom augusta robilo KDH Piešťany prieskum medzi členmi ku komunálnym voľbám 2014 a pri otázke, koho budú voliť na primátora, sa opäť spomínali len tri vyššie uvedené mená. Z odpovedí vyplynula otázka, prečo KDH nestavia svojho kandidáta a zároveň navrhli mňa. Nakoľko záležitosť ohľadom podpory p. Hudcoviča sa vyvinula tak, ako som opísal, členovia predsedníctva KDH mi navrhli, aby som kandidatúru prijal.

Prvá osoba, za ktorou som šiel a oznámil jej moju kandidatúru osobne, bol práve p. Hudcovič.

Spolu s kolegami sme pripravili program a predstavili sme ho ostatným politickým stranám. Tie strany, ktoré mali záujem náš program podporiť, sa pridali a vytvorili sme koalíciu. Vytvorenie koalície bolo dobré, ale tým pádom sa výrazne skomplikovala možnosť môjho odstúpenia v prospech iného kandidáta. Taká závažná otázka by sa musela prebrať so všetkými zúčastnenými stranami, nielen s KDH. Keďže rokovanie o koalícii sa uskutočnilo na krajskej úrovni a krajskí tajomníci neboli z jedného mesta, o to bola komunikácia zložitejšia.

Cieľom nás všetkých bolo urobiť výmenu na poste primátora. Tá sa podarila aj vďaka mojej kandidatúre, pretože podľa mojich zdrojov sa viacero ľudí rozhodovalo medzi mnou a p. Cicuttom.

Kampaň som viedol čestne. Predovšetkým voči p. Hudcovičovi som bol zvlášť obozretný, aby som ho svojou kampaňou nepoškodil. Svojich ľudí som prosil, aby nereagovali na nepravdivé komentáre a osočovanie, ktoré prichádzalo na moju osobu zo strany Hudcovičových priaznivcov. Z vlastného rozhodnutia som počas celej kampane nevyužíval Hudcovičov portál Pnky, aby som „neparazitoval“ na komunikačnom nástroji, ktorý vytvoril on. Na blogy, ktoré som písal, som si robil reklamu cez FB, hoci som si uvedomoval, že dosah je minimálny. Nepoužil som klamstvá ani polopravdy, preto mi je ľúto, že došlo k šíreniu nepravdivých informácií o mne.

Mojím cieľom je etablovať sa v politike dlhodobo a vykonávať ju čestne. Aj preto som v kampani používal len to, čo mám overené a čo nie je zavádzajúce. Po tejto kampani môžem povedať, že som zostal pevný vo svojich hodnotách a názoroch. A takto budem politiku vykonávať aj naďalej.

To čo píšem, je pravdivý opis situácie. Môžu to dosvedčiť ľudia zo všetkých táborov.

DOPLNENÉ 18. novembra 2014 o 16.00 h: Vyjadrenie k blogu Prečo…

Pôvodne som sa už nechcel k téme volieb vracať, ale keďže aj po voľbách sa nesie polemika o tom, že som zapríčinil prehru p. Hudcoviča, chcem ešte aspoň v krátkosti zareagovať. Mohol by som opísať ešte niekoľko ďalších detailov, ale keďže tie by rozvírili ďalšiu polemiku, nebudem ich spomínať.

Ak si niekto myslí, že kandidovať môžu len niektorí a že ostatní sú povinní podriadiť sa ich vôli, tá doba už dávno prešla. Život nikdy nebude len taký, ako si ho niektorí vytvoria vo svojich predstavách.

Za volebný výsledok p. Hudcoviča nenesiem žiadnu zodpovednosť.

Keďže sa chcem venovať svojej práci, toto je moje posledné vyjadrenie k tejto téme.

Prajem Vám všetko dobré.

Andrej Klapica

Populárne články