Connect with us

Blogy

Rýchle zasadnutie plné informácií

Published

on

Reklama

Asi tak by sa dalo jednou vetou zhrnúť Zasadnutie TTSK konané v stredu 17. septembra. Program pozostával hlavne z informačných bodov.

[singlepic id=58381 w=300 h=162 float=right]Úvodom ako obvykle prišla informácia o plnení predchádzajúcich uznesení a nasledovala správa hlavnej kontrolórky o jej ďalšej činnosti. V bode 3 sme odsúhlasili jediný predaj majetku práve v Piešťanoch – časť areálu záhradníckej školy a v nasledujúcom bode sme posunuli nepredané položky do ďalšieho kola predaja. Nasledovali majetkové prevody pozemkov pod cestami a drobných pozemkov, schválenie partnerskej dohody na projekty v energetike, zrušenie niekoľko neaktuálnych uznesení z minulosti a návrhy na ocenenie osobností trnavského kraja.

Reklama

Potom už nasledoval blok informácií. Tu sme mali aj informáciu o rekonštrukcii Krajinského mostu a o pripravenosti stredných škôl na nový školský rok. Práve tieto dva body boli pre nás v Piešťanoch zaujímavé a k nim som mal pripravené aj 3 okruhy otázok (interpelácií).

Prvej téme, ktorú som mal aj ja pripravenú sa začala venovať p. Babičová. Jednalo sa o presun SPŠE na SOŠ záhradnícku. Tento krok je naplánovaný na 1.9.2015. Teda nasledujúci školský rok by mali žiaci SPŠE už nastúpiť na záhradníckej. Avšak internát pri Kolonádnom moste je prázdny už dnes a jedáleň prestane fungovať od októbra. Všetko bolo prakticky vysvetlené pri diskusii, takže moje dotazy, týkajúce sa majetku SPŠE, som v tejto téme nemusel predniesť. (ďalšie informácie sú aj tu na PNkách)

Reklama

Druhou témou, ktorej som sa chcel venovať bola rekonštrukcia mostu. Po informáciách, že konečné stanovisko k rekonštrukcii bude jasné až po jej celkovom ukončení a kolaudácii, som uznal, že mnou pripravené otázky ohľadne statiky a životnosti, resp. preklasifikovania poškodenia mostu, sú trošku predčasné a budem si ich musieť nechať ešte chvíľu v zálohe. Možno budú po kolaudácii zodpovedané automaticky.

Tretia téma sa týkala SOŠ záhradníckej a odpredaja majetku, ktorý sme odsúhlasili v bode 3. Areál školy pozostáva aj z botanickej záhrady. Keďže klesol počet žiakov študujúcich záhradníctvo a pedagógovia a odborný pracovníci nemajú kapacitu na údržbu tejto zaujímavosti, ktorá má potenciál byť aj lákadlom pre verejnosť (nielen učebnou pomôckou záhradníkov a exkurzií škôl), navrhol som, aby aspoň časť peňazí z predaja pozemkov tejto školy bola investovaná do starostlivosti a údržby resp. rozšírenia botanickej záhrady. Mám informáciu, že v radoch dôchodcov sú aktívny záhradníci, ktorí by mali záujem sa starať o túto záhradu, takže ak by sa vytvorilo napríklad občianske združenie týchto ľudí spolu so školou, mohli by byť podporený aj z krajských peňazí. P. Mikuš naznačil vo svojej odpovedi, že na to treba postup, najskôr to združenie založiť, a že to nemôže robiť hocikto, a až potom sa môžme baviť o podpore. Hneď sa však prihlásil p. Cicutto, ktorý iniciatívne už rokoval s pani riaditeľkou záhradníckej školy a ponúkol jej kapacity pracovníkov Služieb Mesta Piešťany na údržbu botanickej záhrady na SOŠ záhradníckej, čo prekvapilo aj p. Mikuša. Takže problém botanickej záhrady je vlastne vyriešený.

Keďže sme pri bode informácie strávili dosť času diskusiou na rôzne témy, tak body Rôzne a Interpelácie zostali bez naplnenia.

Foto: archív TTSK

Záznam na: http://www.infonet.tv/Trnava-VuC.html?aid=3936

Autor: Jozef Drahovský

Populárne články