Úvod Aktuality Zrušenie Mečiarových amnestií podporuje aj Dominika Cibulková

Zrušenie Mečiarových amnestií podporuje aj Dominika Cibulková

REKLAMA
Skola Rakovice

V uplynulých dňoch sa jednou z najdiskutovanejších tém na Slovensku stalo zrušenie Mečiarových amnestií, ktoré sú označované za hrubý prejav zneužitia štátnej moci svg 이미지 다운로드. Amnestie pre páchateľov únosu Michala Kováča a zmarenia referenda v roku 1997 boli prvýkrát udelené 3. marca 1998, pričom zabránili vyšetreniu a spravodlivému potrestaniu zločincov 윈도우 curl 다운로드. Internetom sa šíri výzva SOM ZA, ktorej cieľom je ukázať poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, že ľuďom záleží na tom, aby boli Mečiarove amnestie zrušené hd 영화 다운로드. Doteraz ju podpísalo 45 928 ľudí a medzi mnohými známymi osobnosťami sa ju rozhodla podporiť aj Dominika Cibulková. 

graph_2_1200

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

ZNENIE VÝZVY
Výzva poslancom NR SR za zrušenie Mečiarových amnestií:

Vážené pani poslankyne, páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, s úctou vás žiadame o podporu návrhu na zrušenie amnestií udelených bývalým predsedom vlády Vladimírom Mečiarom 매도소녀 다운로드.

Mečiarove amnestie sú hrubým prejavom zneužitia štátnej moci, ktorá týmto zabránila vyšetreniu a spravodlivému potrestaniu zločinov, zo spáchania ktorých je sama podozrivá 첵 무료 다운로드. Sú zásadným pošliapaním spravodlivosti, právneho štátu, ako aj základného poslania štátnej moci chrániť občanov. Zrušenie Mečiarových amnestií je potrebné pre poznanie pravdy o amnestovaných skutkoch, ako aj o prvých rokoch vývoja demokracie na Slovensku 언차티드3 다운로드. Malo by však aj veľmi aktuálny význam, predstavovalo by dôležitý precedens v schopnosti moci napraviť vlastné zlyhanie a zneužitie z minulosti 마스터캠 x9 다운로드. V súčasnej dobe, keď čoraz viac občanov stráca dôveru v štát a demokratické zriadenie a hľadá riešenie v autoritatívnom režime, by bolo zrušenie amnestií signálom, že demokratický štát si dôveru občanov zaslúži Wizard of Legends. Preto je zrušenie Mečiarových amnestií nielen krokom viažúcim sa k minulosti, ale dôležitým a nevyhnutným rozhodnutím pre súčasnosť a budúcnosť Slovenska Download Alder Friends.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, svojim rozhodnutím o zrušení Mečiarových amnestií môžete urobiť významný krok k tomu, aby sa spravodlivosť na Slovensko vrátila a začala platiť pre každého 카라 큐피드 다운로드.

-inf/Zdroj: somza.to-

REKLAMA