Úvod Aktuality Zbierka pre podporu street-artu v Piešťanoch

Zbierka pre podporu street-artu v Piešťanoch

REKLAMA

Občianske združenie Sieť Dobra Piešťany usporadúva verejnú zbierku na verejnoprospešný účel – Podpora “street art” akcií konajúcich sa na území mesta Piešťany v mesiacoch júl a august 2012 Hearthstone background download. Vyzbierané peniaze budú použité na nákup farieb a pomôcok na umeleckú tvorbu.

Verejná zbierka bola povolená rozhodnutím Obvodného úradu Piešťany, odbor všeobecnej vnútornej správy, Krajinská cesta 5053/13, číslo: ObU-PN-OVVS-2012/0129, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13 음성파일 다운로드. júla 2012. Verejná zbierka bude vykonávaná zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov do dvoch pevných a uzamknutých zapečatených schránok na území mesta Piešťany minecraft 무료 다운로드. Finančné prostriedky budú sústreďované na samostaný účet občianskeho združenia, vedenom v Tatrabanke, a.s. č. 2925878906/1100, ktorý je zriadený pre túto verejnú zbierku Download Colman. Verejná zbierka sa bude konať od 14. júla 2012 do 14. augusta 2012.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Dompek Pizza 2021

Autor: inf

REKLAMA