Connect with us

Aktuality

Vyhlásenie železnice Piešťany – Vrbové za národnú kultúrnu pamiatku úrad zamietol

Published

on

Reklama

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky koncom januára zamietol žiadosť občanov mesta Piešťany o zapísanie železničnej trate Piešťany – Vrbové medzi národné kultúrne pamiatky. Petr Veverka a Stanislav Polonský sa touto cestou ešte v decembri snažili otvoreným listom o zachovanie trate, ktorú tak s veľkou pravdepodobnosťou čaká demontáž koľajníc a ukončenie viac ako storočnej histórie. Príbeh železnice a cyklotrasy, ktorá má vzniknúť v jej telese, má tak ďalšie pokračovanie i keď jeho koniec zostáva doposiaľ otvorený .

4176-11_resize

Reklama

„Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu neodporučila vyhlásenie železničnej trate Piešťany – Vrbové a priľahlých objektov s ňou súvisiacich za národnú kultúrnu pamiatku z dôvodu, že železničná trať zo začiatku 20. storočia mala iba regionálny význam a nevykazuje také historické hodnoty, viažuce sa k dejinám železničnej dopravy, ani také technické pamiatkové hodnoty, ktoré by opodstatňovali jej vyhlásenie za NKP. Väčšina objektov historicky súvisiacich s traťou (prekladiská, sklady a pod.) sa nezachovala, pričom dochované objekty ako súčasti prevádzky trate – výpravné budovy, železničné zastávky v súčasnom stave zachovania (prestavby, adaptácia na bývanie) nevykazujú také pamiatkové hodnoty ani architektonické kvality v rámci fondu železničného staviteľstva, ktoré by zakladali ich vyhlásenie za NKP,“ napísal v zamietavej správe Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

cyklista kroj zeleznica

Reklama

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom poslednom zasadnutí v decembri schválilo vybudovanie cyklotrasy v telese železnice. Trasa pre bicyklistov, vedúca z Piešťan cez Trebatice a Krakovany až do Vrbového je nesporne veľmi potrebná a uľahčila by najmä v teplejších mesiacoch bezpečný presun množstvu obyvateľov okresu. Vytrhanie koľajníc by však znamenalo definitívny zánik železnice a otázne zostáva, či neexistuje možnosť kompromisu, pri ktorej budú naplnené tak potreby cyklistov ako aj zachovaná železnica. Potenciálne pripadá do úvahy napríklad riešenie, pozostávajúce z odebnenia existujúceho násypu, jeho doplnenie v celej šírke do výšky koľajníc a následné prekrytie tenkou vrchnou konštrukciou.

-lt/Foto: archív-

Populárne články