Úvod Aktuality Vyhlásenie železnice Piešťany – Vrbové za národnú kultúrnu pamiatku úrad zamietol

Vyhlásenie železnice Piešťany – Vrbové za národnú kultúrnu pamiatku úrad zamietol

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky koncom januára zamietol žiadosť občanov mesta Piešťany o zapísanie železničnej trate Piešťany – Vrbové medzi národné kultúrne pamiatky. Petr Veverka a Stanislav Polonský sa touto cestou ešte v decembri snažili otvoreným listom o zachovanie trate, ktorú tak s veľkou pravdepodobnosťou čaká demontáž koľajníc a ukončenie viac ako storočnej histórie 구글 크롬 설치파일 다운로드. Príbeh železnice a cyklotrasy, ktorá má vzniknúť v jej telese, má tak ďalšie pokračovanie i keď jeho koniec zostáva doposiaľ otvorený .

4176-11_resize

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu neodporučila vyhlásenie železničnej trate Piešťany – Vrbové a priľahlých objektov s ňou súvisiacich za národnú kultúrnu pamiatku z dôvodu, že železničná trať zo začiatku 20 고속도로 표지판 다운로드. storočia mala iba regionálny význam a nevykazuje také historické hodnoty, viažuce sa k dejinám železničnej dopravy, ani také technické pamiatkové hodnoty, ktoré by opodstatňovali jej vyhlásenie za NKP legal copper code. Väčšina objektov historicky súvisiacich s traťou (prekladiská, sklady a pod.) sa nezachovala, pričom dochované objekty ako súčasti prevádzky trate – výpravné budovy, železničné zastávky v súčasnom stave zachovania (prestavby, adaptácia na bývanie) nevykazujú také pamiatkové hodnoty ani architektonické kvality v rámci fondu železničného staviteľstva, ktoré by zakladali ich vyhlásenie za NKP,“ napísal v zamietavej správe Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 팔라 독 버그 판 apk 다운로드.

cyklista kroj zeleznica

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom poslednom zasadnutí v decembri schválilo vybudovanie cyklotrasy v telese železnice Elvis Quick. Trasa pre bicyklistov, vedúca z Piešťan cez Trebatice a Krakovany až do Vrbového je nesporne veľmi potrebná a uľahčila by najmä v teplejších mesiacoch bezpečný presun množstvu obyvateľov okresu 2018 최신가요 다운로드. Vytrhanie koľajníc by však znamenalo definitívny zánik železnice a otázne zostáva, či neexistuje možnosť kompromisu, pri ktorej budú naplnené tak potreby cyklistov ako aj zachovaná železnica. Potenciálne pripadá do úvahy napríklad riešenie, pozostávajúce z odebnenia existujúceho násypu, jeho doplnenie v celej šírke do výšky koľajníc a následné prekrytie tenkou vrchnou konštrukciou Download the Adidas logo.

-lt/Foto: archív-

REKLAMA