Connect with us

Aktuality

„Vianočným trhom“ skončila zmluva. V ostatnom roku ich výrazne podporil Rezort Piešťany

Vianočné trhy na piešťanskej pešej zóne dlhoročne organizuje občianske združenie Centrum mesta Piešťany. Posledné štyri to bolo na základe zmluvy uzavretej s Mestom Piešťany na jeseň roku 2020, na dobu určitú, do 10. januára 2024. Práve skončená edícia vianočných trhov získala, podľa zmluvy o spolupráci uzavretej vlani, podporu z Rezortu Piešťany vo výške 70-tisíc eur. Z toho 35-tisíc malo byť použitých na nákup a výrobu vianočných dekorácií. OZ Centrum mesta Piešťany je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu a vlani poskytlo členský príspevok vo výške 50-tisíce eur. Kto bude organizovať budúcoročné vianočné trhy, rozhodne svojim postupom piešťanská samospráva.

Published

on

Reklama

Podľa zmluvy medzi Mestom Piešťany a OZ Centrum mesta Piešťany dostalo združenie do bezodplatnej výpožičky centrum pešej zóny každoročne od 10. novembra do 10. januára. Na oplátku sa zaviazalo, že od 23. novembra do 1. januára zabezpečí na vlastné náklady a zodpovednosť organizáciu Vianočných trhov, vrátane prípravy, usporiadania, montáže a osvetlenia stánkov, demontáže rozloženia a prepravy stánkov po ukončení Vianočných trhov, zabezpečenia a realizovania výzdoby priestranstva, na ktorom sa budú konať Vianočné trhy, taktiež ozvučenia priestranstva i zabezpečenia sprievodného kultúrneho programu vytvárajúceho a podporujúceho atmosféru Vianoc.

Združenie sa zaviazalo tiež na vlastné náklady zabezpečiť propagáciu Vianočných trhov v meste Piešťany, ako aj v okolitých obciach za účelom pozdvihnutia dlhoročnej mestskej tradície. OZ Centrum mesta Piešťany v zmysle zmluvy vstupovalo vo svojom mene a na vlastný účet do vzťahov s prevádzkovateľmi stánkov ako aj s ostatnými subjektmi dodávajúcimi, predávajúcimi služby a tovary vo vzťahu k organizovaniu Vianočných trhov.

Reklama

V zmluve boli napríklad upravené aj podmienky odberu elektrickej energie z rozvodov v správe Služieb mesta Piešťany. Povinnosťou bolo zabezpečiť meranie spotreby, ktorá bude SMP následne refakturovaná.

Reklama

Trhy aj vďaka podpore Rezortu Piešťany

V roku 2023 podpísalo OZ Centrum mesta Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany zmluvu o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia Tradičné piešťanské vianočné trhy 2023. Rezort Piešťany realizoval plnenie tejto zmluvy s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR, ktorú získal  vďaka členským príspevkom členov a hlavne Mesta Piešťany.

„Občianske združenie Centrum mesta Piešťany patrí medzi členov našej oblastnej organizácie cestovného ruchu. V minulom roku vložilo členský príspevok 50-tisíc eur,“ uviedla Tatiana Nevoľná, riaditeľka Rezortu Piešťany. Vďaka príspevkom členov, môže OOCR následne žiadať dotáciu od štátu pre zabezpečenie aktivít a rozvoja regiónu vo výške vybratých členských príspevkov, maximálne do 90 percent vybratej dane z ubytovania v obciach, ktoré sú členmi.

Združenie ako hlavný organizátor sa zmluvne zaviazalo zostaviť program podujatia, zabezpečiť realizačný štáb a v spolupráci s Rezortom Piešťany, ktorý je vedený ako spoluorganizátor, zabezpečiť podanie umeleckých výkonov a organizovanie koncertov.

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa zaviazala zabezpečiť plnenia súvisiace s prípravou, propagáciou a organizáciou vo výške 70 000 eur, z čoho malo byť 8500 eur z dotácie z MD SR. Tridsaťpäťtisíc eur malo byť podľa zmluvy vydaných v osobitnom režime na základe faktúry organizátora ako záloha na nákup a výrobu vianočných dekorácií. Túto sumu mal Rezort Piešťany zaplatiť z finančných prostriedkov, ktoré získal ako členské od iných členov ako miest a obcí. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do splnenia všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich, najdlhšie však do 31. januára 2024.

V roku 2022 uzavreli tieto subjekty zmluvu upravujúcu spoluorganizovanie a realizáciu podujatia Tradičné Piešťanské Vianočné trhy 2022. Suma podpory bola  41000 eur.

Text a foto: Tomáš Hudcovič

Populárne články