Connect with us

Aktuality

Veriaci sa poďakovali farárovi Popelkovi za jeho pôsobenie v Piešťanoch

Hoci streda 28. februára bola pracovným dňom, kostol sv. Štefana v Piešťanoch sa večer výdatne zaplnil veriacimi. Tí sa prišli poďakovať odchádzajúcemu farárovi Branislavovi Popelkovi za jeho takmer osemročnú činnosť vo farnosti. Po svätej omši sa uskutočnilo agapé na dvore Cirkevnej spojenej školy.

Published

on

Reklama

Farnosť sv. Štefana prechádzala po roku 2000 viacerými turbulentnými situáciami, počas ktorých prichádzalo i k opakovaným pomerne rýchlym výmenám kňazov. V istom období bol komunitný život vo farnosti veľmi narušený a farské spoločenstvo temer nefungovalo. Postupná zmena k lepšiemu vyvrcholila práve činnosťou Branislava Popelku, ktorý v Piešťanoch strávil 7,5 roka.

 

Reklama

B. Popelka s koledníkmi Dobrej noviny

„Príchodom a prístupom B. Popelku k veriacim sa po dlhšej dobe vo farnosti opäť začal oživovať a sfunkčňovať spoločenský život. Stálo to množstvo času, veľa snahy a získavania dôvery, či práce na vhodných príležitostiach pre bližšie zdieľanie farníkov. Postupným rozširovaní aktivít sa podarilo vytvoriť síce krehké farské spoločenstvo, ale o to aktívnejšie a otvorenejšie k ďalšej spolupráci. Vďaka vytrvalej práci a otvorenosti k participácii na rôznych projektoch sme tak ako farníci mali možnosť zažiť modlitebné stretnutia otcov, matiek, stretnutia rodín, Biblickú školu, duchovné cvičenia pre rodičov školy, stretnutia miništrantov, Noc milosrdenstva, Živý Betlehem, Scénickú krížovú cestu, farské tábory, vnímať odkazy vizuálov v evanjelizačnom priestore pri kostole… S úspechom sa opakovali maľovania obrazov pre Slávnosť všetkých svätých, stabilizovali sa rady koledníkov Dobrej noviny, deti cirkevnej školy mali možnosť zapojiť sa do projektu Malý ornitológ, ktorý mal aj hlbší podtón. Organizovali sa výlety na pútnické miesta, Noc kostolov, roráty, umelecké výzdoby kostolov počas rôznych sviatkov v roku, adventné aktivity pre deti, vianočná výzdoba stromčekov či výročné omše za zosnulých kňazov pôsobiacich vo farnosti… Veľmi si ceníme, že Branislav Popelka bol súčasťou všetkých týchto projektov a aktívne sa do nich zapájal nielen maľbami, textami, hudbou, či spevom, ale aj pomocou pri ich organizácií,“ vyratúvajú rýchlo aktivity veriaci z farnosti.

Výsledkom bolo, že do farnosti začali prichádzať noví veriaci. Otvorila sa aj neveriacim a ľuďom hľadajúcim vieru. „Omše v kostole sv. Štefana začali vyhľadávať aj ľudia z okolia. Mnohí veriaci pristupovali k sviatosti krstu v dospelosti pod vedením B. Popelku a mnohí ľudia v ňom našli oporu v ťažkých životných situáciách. Jednoduchom bol súčasťou nielen farnosti, ale aj mnohých rodín. Dokázal sprevádzať ľudí, ktorí bilancovali svoj život na konci životnej púte, ale tiež osloviť všetky vekové kategórie i všetky sociálne vrstvy,“ dodávajú farníci.

Reklama

B. Popelka počas koncertu vo Veľkom Orvišti

Z tápajúcej farnosti sa časom stala farnosť plná života, o čom svedčí množstvo aktivít a rastúci počet dobrovoľníkov, ktorí sa na nich podieľali. Farár B. Popelka opakovane vtipne poznamenáva, že to bolo aj vďaka tomu, že pri niektorých aktivitách nezavadzal.

Realitou je, že si ho pre jeho prístup a pochopenie, ľudia veľmi obľúbili, čo bolo opakovane vyjadrené aj pri ďakovnej svätej omši. Rovnako farár B. Popelka sa poďakoval ľuďom, s ktorými prišiel v Piešťanoch do kontaktu a spolupráce. Sila odkazu ostatného obdobia sa prejavila aj pri „rozlúčke“, keď na nej výdatne spolupracovali „Piešťanci“ s farníkmi z filiálky vo Veľkom Orvišti.

Školský dvor sa vďaka svetlám a výzdobe premenil na „rozprávkové romantické“ miesto, kde pri agapé po omši mohli všetci spoločne chvíľu postáť a porozprávať sa. Farár Branislav Popelka zanechal v Piešťanoch výrazný záznam. Od marca pokračuje vo svojej púti vo farnosti Smolenice.

Z ďakovnej svätej omše vznikol záznam, ktorý si môžete pozrieť tu:

Populárne články