Connect with us

Aktuality

Vedenie NÚRCH končí. Dočasne ho bude riadiť Milan Derco

Ministerstvo zdravotníctva zmenilo k 1. júlu zmenilo spôsob vedenia Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch z troch osôb na jednu. K poslednému júnovému dňu bola odvolaná rada riaditeľov a od dnes ústav dočasne povedie MUDr. Milan Derco. Naplánované je výberové konanie na nového šéfa, ktoré by sa malo uskutočniť do šiestich mesiacov. Dôvody, pre ktoré dochádza k zmenám ministerstvo neuviedlo.

Published

on

Reklama

„Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb sa s účinnosťou od 1. júla 2022 mení kolektívny (trojosobový) štatutárny orgán – rada riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ na jednoosobový štatutárny orgán. V nadväznosti na uvedené a v zmysle platnej legislatívy boli odvolaní dňom 30. júna 2022 doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc. z funkcie člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa, Ing. Veronika Tulejová, MBA z funkcie člena štatutárneho orgánu – ekonomického riaditeľa a MUDr. Mgr. Daniela Kňaze Doležalová z funkcie člena štatutárneho orgánu – medicínskeho riaditeľa,“ informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Podľa zverejnenej správy do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Národného ústavu reumatických chorôb bol ministrom zdravotníctva SR vymenovaný MUDr. Milan Derco. Menovanie je na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie na 6 mesiacov.
-red- Ilustr. foto: NURCH

Reklama

Populárne články