Connect with us

Aktuality

V meste sa chystá veľká deratizácia verejných priestranstiev

Published

on

Reklama

Mestský úrad Piešťany naplánoval v termíne 2. až 5. mája celomestskú deratizáciu verejných priestranstiev, ktorej účelom je regulácia živočíšnych škodcov. Opatrenie súvisí so zákonom § 53 č. 355/2007, podľa ktorého sú obce povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Povinnosť vykonať deratizačné opatrenia majú podnikatelia i fyzické osoby, vlastníci i správcovia polyfunkčných budov a občania pri chovoch domácich zvierat. Pozornosť by mali zbystriť majitelia psov i mačiek, u ktorých by v prípade konzumácie nástrah mohli nastať vážne zdravotné komplikácie. 

„Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. Dochádza k zamoreniu najmä suterénnych a pivničných priestorov objektov školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, objektov slúžiacich na podnikanie, bytových a rodinných domov, potravinárskych výrobní, potravinárskych prevádzok, pri chovoch hospodárskych zvierat vo veľkochovoch i drobnochovoch, na skládkach komunálneho odpadu, v pivničných a suterénnych priestoroch bytových a polyfunkčných domov. Uvedení škodcovia môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia rôznymi prenosnými ochoreniami – salmonelózami, leptospirózou a pod.,“ uvádza v odôvodnení Ľubica Kollárová regionálna hygienička.

Reklama

Deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov ako preventívne opatrenie na ničenie epidemiologicky významných alebo škodlivých hlodavcov za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v zmysle § 52 ods.1 písm.j) a k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú povinné vykonať všetky uvedené subjekty:
1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu.
2. Vlastníci alebo správcovia obytných a polyfunkčných domov, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov.
3. Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 1.

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia – regulácia živočíšnych škodcov vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané a zbavené nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.
Zároveň chceme zvlášť upozorniť rodičov detí a majiteľov psov o zvýšenú pozornosť, aby sa zabránilo kontaktu s použitými deratizačnými prostriedkami.

Reklama

-lt/Zdroj: Mestský úrad Piešťan/Foto: Mesto Piešťany-

Populárne články