Úvod Aktuality V meste prebieha deratizácia, opatrnosť by mali zvýšiť rodičia detí i majitelia...

V meste prebieha deratizácia, opatrnosť by mali zvýšiť rodičia detí i majitelia domácich zvierat

REKLAMA

Mestský úrad Piešťany vyhlásil v dňoch od 3. do 5. mája celomestskú deratizáciu verejných priestranstiev. Svoju opatrnosť by z dôvodu použitia nebezpečných látok mali zvýšiť rodičia detí a majitelia psov, mačiek, či iných domácich zvierat, ktoré by s nimi mohli prísť do kontaktu 캔디팡 다운로드.

Deratizáciu ako preventívne opatrenie na ničenie epidemiologicky významných alebo škodlivých hlodavcov za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení v zmysle § 52 ods.1písm.j) a k) zákona č Download all marvels. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú povinné vykonať všetky uvedené subjekty:

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger
PN Taxi

1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, areáloch živočíšnej výroby, potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít a skládkach komunálneho odpadu martial arts drama.

2. Vlastníci alebo správcovia obytných a polyfunkčných domov, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov.

3. Fyzické osoby – občania v pivničných priestoroch pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty určené na podnikanie uvedené v bode 1 윈도우 10 자바 다운로드.

-lt/Zdroj a foto: Mesto Pieťany, Eva Bereczová-

REKLAMA