Connect with us

Aktuality

TAVOS bude opäť zdarma testovať, blíži sa Svetový deň vody 2017

Published

on

Reklama

Trnavská vodárenská spoločnosť ponúkne pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatné rozbory vody. Vzorky z individuálnych vodných zdrojov sa budú testovať na dusičnany a tvrdosť vody, ich príjem je naplánovaný na 23. marca v areáli Čističky odpadových vôd na Bratislavskej ceste od 7.00 do 12.00 hodiny. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je „Odpadová voda“ a upozorniť má na fakt, že väčšina všetkých odpadových vôd z našich domovov, miest, priemyslu a poľnohospodárstva tečie naspäť do prírody bez toho, aby sa upravila.

Reklama

Na rozbor je požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska; prameň, príp. hĺbka zdroja) a o telefónnom kontakte. Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Svetový deň vody má dlhodobo zameriavať pozornosť na to, že aj napriek obrovskému pokroku, žije v súčasnosti viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. Problémom je aj znečisťovanie pitnej vody priemyslom, poľnohospodárstvom a ľudskou činnosťou, bez následného prechodu čističkami. Znižovanie, bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd pritom chráni ľudí a životné prostredie.

Reklama

-lt/Zdroj: TAVOS/Foto: archív-

Populárne články