Úvod Aktuality Špeciálna trieda v ADELI Medical Center v Piešťanoch

Špeciálna trieda v ADELI Medical Center v Piešťanoch

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

ADELI Medical Centre v Piešťanoch slávnostne otvorilo v pondelok 17. októbra špeciálnu triedu pre slovenské deti vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré sa v našom rehabilitačnom centre liečia music book. Špeciálna trieda má nielen spríjemniť pobyt našim detským pacientom, ale najmä pomôcť im „nevypadnúť“ zo zabehnutého školského režimu Samsung Restore Solution 8 download. Vyučovanie v špeciálnej triede bude prebiehať v poobedných hodinách v rozsahu štyroch vyučovacích hodín od pondelka do piatku.

IMG_0454-1030x800

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Partnerom tohto krásneho a zmysluplného projektu je Spojená škola v Piešťanoch a jej zástupcovia, ktorí sa od začiatku, ako táto myšlienka vznikla, veľmi aktívne a s ochotou na spolupráci podieľali 내사랑내곁에 다운로드. Vyučovanie našich detských pacientov bude prebiehať za asistencie troch učiteľov z tejto školy, ktorí sa budú pri deťoch striedať.

Viac o spôsobe výučby hendikepovaných detí povedala riaditeľka Spojenej školy v Piešťanoch, PaedDr Production 101 Season 2 Episode 1. Alexandra Thomová: „Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje pomocou špeciálnych výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení 환상수호전 다운로드. Žiak nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálne zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka Download dinosaurs on the Korean peninsula. Zmysluplné zamestnanie detí je súčasťou liečby. Snahou je, aby bolo zamerané na záujmy, schopnosti a možnosti dieťaťa.“

„U školopovinných detí je vyučovanie prirodzeným základom života Naver Sports Download. Obsah, ktorý vnáša do mysle práca v škole, uspokojuje potreby detí a odpútava ich myšlienkové pochody od choroby. Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje žiakom chorým a zdravotne oslabeným kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces, prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti 태양의 후예 노래 다운로드. Moderná medicína vidí v špeciálnom pedagógovi špecialistu, ktorý je pripravený hľadať spôsoby na odreagovanie dieťaťa od ťažkého emocionálneho stavu vznikajúceho pri ochorení, hľadať spôsoby na uspokojovanie psychických osobitostí dieťaťa,“ dodala Alexandra Thomová happy birthday songs. IMG_0434_resizeIMG_0545_resize
Okrem výučby sa deti môžu tešiť aj na zvieracích miláčikov králikov, ktorí nielenže spríjemnia pobyt v triede, ale ako je známe, tieto zvieratká majú aj terapeutické účinky Wait and you. Deti a zvieratká budú pod dohľadom skúseného špeciálneho pedagóga, autora projektu animoterapie v Spojenej škole v Piešťanoch, pána Petra Lendvaya.

Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať aj vďaka sponzorskej pomoci Nadácie Volkswagen, spoločnosti Siemens, IT Bubble a Nadácie ADELI. Všetkým sponzorom patrí naša úprimná vďaka.

Veríme, že tento projekt prinesie našim detským pacientom a ich rodinám radosť, spríjemní pobyt počas rehabilitačnej liečby v ADELI a deti sa do svojich domovských škôl vrátia s niečím novým, čo sa im u nás podarilo naučiť.

-Nadácia ADELI-

REKLAMA