Connect with us

Aktuality

Špeciálna trieda v ADELI Medical Center v Piešťanoch

Published

on

Reklama

ADELI Medical Centre v Piešťanoch slávnostne otvorilo v pondelok 17. októbra špeciálnu triedu pre slovenské deti vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré sa v našom rehabilitačnom centre liečia. Špeciálna trieda má nielen spríjemniť pobyt našim detským pacientom, ale najmä pomôcť im „nevypadnúť“ zo zabehnutého školského režimu. Vyučovanie v špeciálnej triede bude prebiehať v poobedných hodinách v rozsahu štyroch vyučovacích hodín od pondelka do piatku.

IMG_0454-1030x800

Reklama

Partnerom tohto krásneho a zmysluplného projektu je Spojená škola v Piešťanoch a jej zástupcovia, ktorí sa od začiatku, ako táto myšlienka vznikla, veľmi aktívne a s ochotou na spolupráci podieľali. Vyučovanie našich detských pacientov bude prebiehať za asistencie troch učiteľov z tejto školy, ktorí sa budú pri deťoch striedať.

Viac o spôsobe výučby hendikepovaných detí povedala riaditeľka Spojenej školy v Piešťanoch, PaedDr. Alexandra Thomová: „Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje pomocou špeciálnych výchovných a vzdelávacích metód, prostriedkov a foriem základné vzdelanie chorým a zdravotne oslabeným žiakom počas ich pobytu v zdravotníckom zariadení. Žiak nadväzuje na posledné učivo, ktoré prebral vo svojej kmeňovej škole, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálne zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka. Zmysluplné zamestnanie detí je súčasťou liečby. Snahou je, aby bolo zamerané na záujmy, schopnosti a možnosti dieťaťa.“

Reklama

„U školopovinných detí je vyučovanie prirodzeným základom života. Obsah, ktorý vnáša do mysle práca v škole, uspokojuje potreby detí a odpútava ich myšlienkové pochody od choroby. Základná škola pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje žiakom chorým a zdravotne oslabeným kontinuitu vo vyučovaní podľa ročníkovej príslušnosti v kmeňovej škole v takej miere, v akej to dovoľuje ich zdravotný stav, umožňuje bezproblémovú adaptáciu na pôvodný výchovno-vzdelávací proces, prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovaniu prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti. Moderná medicína vidí v špeciálnom pedagógovi špecialistu, ktorý je pripravený hľadať spôsoby na odreagovanie dieťaťa od ťažkého emocionálneho stavu vznikajúceho pri ochorení, hľadať spôsoby na uspokojovanie psychických osobitostí dieťaťa,“ dodala Alexandra Thomová. IMG_0434_resizeIMG_0545_resize
Okrem výučby sa deti môžu tešiť aj na zvieracích miláčikov králikov, ktorí nielenže spríjemnia pobyt v triede, ale ako je známe, tieto zvieratká majú aj terapeutické účinky. Deti a zvieratká budú pod dohľadom skúseného špeciálneho pedagóga, autora projektu animoterapie v Spojenej škole v Piešťanoch, pána Petra Lendvaya.

Projekt sa podarilo úspešne zrealizovať aj vďaka sponzorskej pomoci Nadácie Volkswagen, spoločnosti Siemens, IT Bubble a Nadácie ADELI. Všetkým sponzorom patrí naša úprimná vďaka.

Veríme, že tento projekt prinesie našim detským pacientom a ich rodinám radosť, spríjemní pobyt počas rehabilitačnej liečby v ADELI a deti sa do svojich domovských škôl vrátia s niečím novým, čo sa im u nás podarilo naučiť.

-Nadácia ADELI-

Populárne články