Úvod Aktuality Slovensko ani Piešťany nemajú dostatok vody. Ako to zmeniť?

Slovensko ani Piešťany nemajú dostatok vody. Ako to zmeniť?

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

„Slovensko nemá dostatok vody, aj keď sa to mnohým nezdá,“ tvrdí klimatológ Milan Lapin. O problematike dostatku vody v krajine ako i o možnostiach a hľadaní cesty ako situáciu zlepšiť, sa bude hovoriť v Piešťanoch vo štvrtok 17 Youtube 360. októbra na workshope „Voda nad zlato“. Pripravuje ho Seniorský parlament Piešťany s partnermi vďaka podpore Trnavského samosprávneho kraja z participatívneho rozpočtu 크롬 xhr 다운로드.

V Sĺňave je vody zatiaľ dosť, ale v pôde chýba.

Profesor Lapin hovorí, že príčinou nedostatku vody sú nízke úhrny zrážok v zime, čo spôsobuje slabú zásobu jarnej vody v pôde slideshare ppt. Tá sa potom často vyčerpá  už začiatkom apríla. „V teplom období roka nám rýchle pribúdajú konvektívne zrážky na úkor trvalých, z nich veľká časť odtečie do lokalít, kde nie je potrebná závlaha Download adt bundle. Výsledkom je to, že sa v dôsledku rýchleho rastu teploty vzduchu zvyšuje územný výpar z krajiny, ktorý už často prekračuje 70% z úhrnu zrážok,“ vysvetľuje klimatológ z FMFI Univerzity Komenského Download alt-phone shim.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V súčastnosti tak vzniká akútna potreba zadržania vody v krajine. O tejto problematike sa hovorí stále častejšie, ale reálne kroky na zlepšenie situácie sa stávajú skutočnosťou stále pomaly Download chacha 2 together. Wokrshop „Voda nad zlato“ má za cieľ riešiť problematiku zrážkovej vody zdola nahor. „Snažili sme sa pred časom pri našom bytovom dome zrealizovať vodozádržné opatrenia, narazili sme však na viaceré komplikácie Download Dougilty. Preto sme sa radšej rozhodli venovať čas tejto aktivite, ktorá môže pomôcť rozlúsknuť dané problémy väčšiemu množstvu ľudí,“ hovorí Jiří Rais, ktorý stojí za zrodom workshopu Voda nad zlato 유튜브 레드 pc 다운로드.

Podujatie je určené predstaviteľom samospráv okresu Piešťany a Trnavského kraja, pre zástupcov organizácií spravujúcich bytové domy, študentov stredných škôl, ale zúčastniť sa môže i široká verejnosť. 

VODA NAD ZLATO – Program

09:00 – 10:00
Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:20
Otvorenie workshopu
1 인스타그램 이미지 다운로드. blok: Prečo treba zadržiavať zrážkovú vodu
10:20 – 10:40
Voda a jej význam pre človeka v kontexte globálnej klimatickej zmeny
Ing Download The Dark Knight. Štefan Škulec, PhD. – emeritný generálny riaditeľ SHMÚ
10:40 – 10:50
Prírodné podmienky okresu Piešťany
Mgr. Juraj Holec, PhD. – vedecko-technický pracovník SHMÚ
10:50 – 11:10
Mestské ostrovy tepla – príčiny a dôsledky
Mgr. Juraj Holec, PhD. – vedecko-technický pracovník SHMÚ
11:10 – 11:30
Použitie a zdroje geotermálnej vody
Ing. Igor Miček, PhD. – Slovenská komora stavebných inžinierov

11:30 – 12:30
Prestávka

2. blok: Ako zadržiavať zrážkovú vodu
12:30 – 12:50
Využitie zachytenej dažďovej vody v krajinnej architektúre – nové trendy
Ing. Eva Wernerová – krajinná architektka, AWE ATELIER, s.r.o.

12:50 – 13:10
Technické riešenia odvádzania a využitia zrážkových vôd
Ing. Tomáš Paulík – technický riaditeľ, Pipefife Slovakia, s.r.o.
13:10 – 13:30
Možnosti využitia externých zdrojov pri financovaní opatrení na zadržiavanie zrážkovej vody
Ing. Zita Bruncková – projektová manažérka
13:30 – 13:40
Voda a právo Slovenskej republiky
Jiří Rais – Seniorský parlament

13:40 – 14:10
Poznámky na záver workshopu „Voda nad zlato“
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. – klimatológ, FMFI Univerzita Komenského
14:10 – 15:00
Panelová diskusia
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
15:00
Záver workshopu

TS

REKLAMA