Connect with us

Aktuality

Seniori z Piešťan promovali na Univerzite tretieho veku v Bratislave

V pondelok 15. mája bolo v aule Ekonomickej Univerzity v Bratislave slávnostne promovaných 31 seniorov, absolventov Univerzity tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Boli to seniori z Piešťan a okolitých obcí, združených v občianskom združení AKSEN – aktívny seniori Piešťany.

Published

on

Reklama

Na základe Memoranda, ktoré podpísali zástupcovia AKSEN, o.z. Piešťany, mesta Piešťany a Centra celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave bol pripravený učebný plán pod názvom „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Piešťanoch“. Výučba začala v školskom roku 2020- 2021, kde sa prihlásilo celkom 47 študentov – seniorov. Pandémia covid-19 štúdium čiastočne skomplikovala a predĺžila, ale seniori sú húževnatí a po uvoľnení celkovej situácie pokračovali o to intenzívnejšie v štúdiu a v druhom roku ho absolvovalo 31 z nich.

Prednášky učebného plánu boli zvolené na všeobecné témy, ale veľmi aktuálne pre seniorov ako bola medzigeneračná komunikácia, bezpečnosť obyvateľstva, odhaľovanie podvodníkov, životné prostredie a separovanie odpadu, počítačová gramotnosť a informačná bezpečnosť. Ďalej to boli prednášky prospešné pre zdravie seniorov, ktoré boli venované prvej pomoci pri úrazoch, pestovaniu a využitiu liečivých byliniek, ekologickému pestovaniu a ochrane rastlín, vinohradníctvu a vinárstvu a včelárstvu.

Reklama

Ekonomická univerzita v Bratislave zvykne do prednáškového cyklu zaradiť i domácich prednášateľov z miesta konania vzdelávania. Zaujímavé prednášky mali tak i traja zástupcovia z Piešťan a to primátor mesta Mgr. P. Jančovič,PhD. prednášal o samospráve a riadení mesta, riaditeľ Balneologického múzea I. Wintera PhDr. V. Krupa prednášal o histórii mesta. Bylinárstvo a zdravie z prírody bola téma, ktorú prednášala seniorom doc. Ing. D. Benediková, PhD., ktorá zároveň bola študentkou Univerzity tretieho veku.

Záverečný tzv. „zápočtový pohovor“ sa konal koncom apríla a po jeho úspešnom absolvovaní bola už spomínaná promócia absolventov, kde dostali osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. Organizácia promočného aktu bola na úrovni zo všetkým tak ako pre normálnych študentov za účasti prorektorky a ostatných akademických funkcionárov Ekonomickej univerzity a za účasti i rodinných príslušníkov študentov – seniorov.

Reklama

Na záver vďaka patrí i garantom štúdia z Ekonomickej  univerzity a to pánu doc. Ing. V. Bolekovi,PhD. a pani PaedDr. J. Chládeckej,PhD. MBA, a domácim pánu primátorovi mesta Piešťany Mgr. P. Jančovičovi,PhD., kde mesto poskytlo priestory na prednášky,  pani J. Stanekovej z AKSEN-u o.z. a vedúcej študijnej skupiny doc. Ing. D. Benedikovej, PhD., všetci ktorí toto štúdium pre seniorov Piešťan zabezpečovali.

Dúfame, že sa nájdu ďalší pokračovatelia vzdelávania seniorov v Piešťanoch, aby i oni mohli zakúsiť šťastie z nových poznatkov a  z úspešného vzdelávania seniorov.

-db- Foto: EU Bratislava

Populárne články