Úvod Aktuality Seniori podpísali Memorandum o spolupráci a partnerstve

Seniori podpísali Memorandum o spolupráci a partnerstve

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Galéria Nami sa okrem osláv 25. výročia založenia stala v stredu 25. novembra aj dejiskom podpisu Memoranda o spolupráci a partnerstve 4k video downloader 다운로드. Dokument, deklarujúci vzájomnú kooperáciu, podpísali predseda Rady seniorov Pavol Steinecker, predseda Seniorského parlamentu Štefan Škulec a primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka km 플레이어 다운로드. Prítomní členovia seniorských organizácií sa následne vzájomne predstavili a povedali tiež niekoľko slov o sebe i plánoch oboch organizácií do budúcnosti 지오스톰 자막 다운로드.

IMG_2962_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

„V najbližšej dobe by sme si chceli sadnúť s vašou skupinou a predebatovať niektoré veci, ktoré by boli pre nás ako seniorov prioritné do najbližšej budúcnosti 인공 지능 장기 다운로드. Nechceme rozbiehať príliš veľa vecí naraz, chceme sa sústrediť na také dve- tri základné veci, ktoré by sme vedeli čo najskôr zaviesť do praxe I want to see and download. Týka sa to najmä seniorov, ktorí potrebujú stálu opatrovateľskú starostlivosť, aby nemuseli chodiť niekam ďaleko z Piešťan,“ povedal predseda Rady seniorov Pavol Steinecker sql server developer 다운로드.

IMG_2989_resize

„Je pre nás veľmi radostné, že vôbec došlo k tomuto stretnutiu a chcem sa poďakovať pánovi primátorovi za to, že bol iniciátorom tohto stretnutia a mohli sme podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci 가구 이미지 다운로드. Chcem zdôrazniť, že to berieme veľmi vážne a to, čo môj kolega hovorí, plne akceptujem,“ povedal predseda Seniorského parlamentu Štefan Škulec Chariot.

IMG_2995_resize

Memorandum o spolupráci a partnerstve obsahuje okrem iného tento text 비틀즈 노래 다운로드.

Poslaním Memoranda je spolupráca všetkých subjektov pri zlepšovaní kvality života seniorov v meste Piešťany. Všetky zúčastnené strany vyjadrujú svoj záujem:
– spolupracovať sa na presadzovaní oprávnených záujmov seniorov vo všetkých oblastiach komunálnej politiky,
– spolupracovať na báze vzájomného rešpektu a úcty na riešeniach, ktoré podporia dôstojný život seniorov a zlepšovanie služieb pre seniorov v meste,
– zapojiť ľudský a odborný potenciál seniorov a ich cenné životné skúsenosti do rozvoja mesta na všetkých úrovniach,
– participovať, spolu s ostatnými dôležitými subjektami, na šírení dobrého mena mesta Piešťany, zachovávaní jeho jedinečnej tradície, histórie a odkaze našich predkov PC app.

IMG_2939_resize

„Verejnosť je možno trošku znepokojená v poslednej dobe nejakými správami, ktorým možno úplne ani nerozumieme, ale nie sme z toho šťastní. Veľmi by sme si my seniori priali, aby zavládla nejaká konštruktívna atmosféra, aby sa korektným spôsobom vyriešili doterajšie problémy, do ktorých až tak nevidíme a otvorila sa cesta k spolupráci. Tento náš príklad deklarácie spolupráce medzi Seniorským parlamentom a Radou seniorov by možno mohol byť dobrým príkladom,“ dodal Štefan Škulec.

IMG_3001_resizeIMG_2883_resize

-lt-

REKLAMA