Connect with us

Aktuality

Rodičia žiadajú rekonštrukciu škôl

Published

on

Reklama

Rodičia detí zo Základnej E. F. Scherera, Materskej školy E. F. Scherera, Materskej školy Valová a jej elokovaných pracovísk na Detvianskej a Považskej ulici sa obrátili na Mesto Piešťany so žiadosťami o pomoc pri odstránení nevyhovujúceho stavu budov, v ktorých sa vzdelávajú ich deti. Požiadavkou sa už zaoberala Komisia školstva a mládeže pri MsZ Piešťany a na februárovom mestskom zastupiteľstve by sa malo rokovať o zmene rozpočtu na rok 2015.

IMG_3679_resize

Reklama

Pre zlý stav interiérov a exteriérov trávia deti čas v prašnom, potenciálne nebezpečnom a celkovo nevhodnom prostredí. Podľa rodičov budovy potrebujú viaceré nevyhnutné opravy od výmeny kanalizácie, elektroinštalácie, poškodených podlahových krytín, okien a žalúzií až po opravy obvodových múrov a zateplenie. Ďalej v žiadosti uvádzajú, že spomínané opravy si vyžadujú nemalé prostriedky, ktorými samotné školy v rozpočte nedisponujú. Vzhľadom na to, že rozsiahlejšia údržba týchto objektov nebola vykonávaná počas dlhého obdobia, stávajú sa podľa nich tieto opravy prioritnými. Rodičia tiež dúfajú, že k riešeniu situácie by mohli dopomôcť aj finančné prostriedky pochádzajúce z eurofondov.

Komisia školstva a mládeže pri MsZ Piešťany sa žiadosťou zaoberala na zasadaní, ktoré sa uskutočnilo 20. januára. Zúčastnili sa ho aj zástupkyne rodičov z MŠ E.F. Scherera a obyvateľov sídliska A. Trajana, ktoré vystúpili na rokovaní a predniesli požiadavky. Komisia odporučila presun finančných prostriedkov z projektu stavby letného kúpaliska, ktorý má byť zrušený,  v objeme 78500 eur na rekonštrukcie materských a základných škôl. Prioritná má byť pri tom rekonštrukcia objektu Základnej školy E. F. Scherera.  Návrh bude ďalej prerokovávaný mestskou radou a následne mestským zastupiteľstvom.

Reklama

IMG_3650_resize IMG_3662_resize IMG_3671_resize IMG_3683_resize IMG_3699_resize IMG_3705_resize

Text a foto: lt

Populárne články