Úvod Aktuality Poslanci zložia sľub spolu s primátorom a určia mu plat

Poslanci zložia sľub spolu s primátorom a určia mu plat

REKLAMA

Novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva i primátora mesta čaká v piatok 7. decembra ustanovujúce rokovanie, na ktorom zložia sľub 피닉스 다운로드. Okrem toho majú schváliť zloženie mestskej rady, zriadiť komisie a určiť plat nového primátora Petra Jančoviča. Zasadnutie začína v KSC Fontána o 13:00 h 마이크로소프트 공식 다운로드.

Po zložení sľubov bude nasledovať príhovor novozvoleného primátora qlab 다운로드. Jedným z bodov pripraveného programu je tiež poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípade, že tak neurobí primátor, alebo viceprimátor 오늘은 가지마 다운로드. Má ním byť Remo Cicutto.

REKLAMA
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici

Poslanci majú rovnako schváliť zriadenie mestskej rady a zvoliť jej členov. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva 국민은행 로고 다운로드. Podľa zverejneného materiálu sú navrhnutí za členov Iveta Babičová, Remo Cicutto, Jozef Drahovský, Andrej Klapica. Viceprimátor Michal Bezák bude členom automaticky na základe ustanovení zákona Open water download. Počet členov sa zníži zo 7 na 5, keďže zákon hovorí, že členov môže byť najviac jedna tretina počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ich počet klesol z 21 na 17 Download chrome videos on your phone.

Zastupiteľstvo má tiež na programe zriadenie svojich komisií. Ich počet sa znižuje z 11 na 6 a dochádza k zlúčeniu. Po novom by zastupiteľstvu mali radi Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie (navrhnutý predseda A Evil Ward. Klapica), Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie (navrhnutý predseda Remo Cicutto), Komisia pre školstvo, mládež a kultúru (navrhnutá predsedníčka Iveta Babičová), Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch (navrhnutý predseda Jozef Drahovský), Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie (navrhnutý predseda Martin Cifra) a Komisia na ochranu verejného záujmu (navrhnutý predseda Jozef Mičura) ShadowGun. Komisie po novom majú mať deväť členov, z ktorých 3 až 4 budú poslanci MsZ.

Úlohou zastupiteľstva bude tiež určiť plat primátora orbit or beat 다운로드. Podľa predloženého materiálu je pripravený návrh, aby základný plat primátora, ktorý je určený zákonom ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta, bol zvýšený o 20 percent. Základný plat primátora Piešťan je v tomto roku 3063 eur a po zvýšení by bol 3676 eur. Tento materiál predkladá viceprimátor Michal Bezák.

Poslanci tiež majú schváliť, kto z nich bude môcť vykonávať úlohu sobášiaceho. Navrhnutí sú poslanci Cicutto, Cifra, Klapica a Valo.
-th-

REKLAMA