Úvod Aktuality Poslanci správu o činnosti mestskej polície stiahli z rokovania a poslali k...

Poslanci správu o činnosti mestskej polície stiahli z rokovania a poslali k policajtom kontrolóra

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Jedným z bodov rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany vo štvrtok 11. apríla bolo prerokovanie správy o činnosti piešťanskej mestskej polície za rok 2018 라벨양식 다운로드. Po diskusiu ju poslanci stiahli z rokovania a poslali kontrolóra, aby vykonal kontrolu v zmysle ich uznesenia a na základe podnetov, ktoré prišli primátorovi i poslancom 영화 인크레더블 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

V diskusii sa poslankyňa Zuzana Svrčeková pýtala náčelníka mestskej polície Marcela Mihalika na viacero vecí 스타크래프트 파이썬 다운로드. Nezdalo sa jej použitie a objem financií na tábory, používanie neoznačených vozidiel mestskou políciou, ale aj neodpovedanie na podnety občanov 영화 꼭두각시 다운로드. Následne predložila návrh na uznesenie na vykonanie kontroly mestskej polície zo strany hlavného kontrolóra.

Náčelník MsP Marcel Mihalik reagoval slovami, že hlavný kontrolór môže prísť pokojne aj zajtra iriver plus 4.

Poslanec Remo Cicutto žiadal náčelníka o presnejšiu špecifikáciu rozdelenia a počty pracovníkov po jednotlivých úsekoch. Podľa spracovaných čísel sa mu nezdala efektívna činnosť priestupkového oddelenia 올챙이 db 다운로드. R. Cicutto následne predložil procedurálny návrh na stiahnutie materiálu s tým, že na prerokovanie bude predložený po dopracovaní a po kontrole hlavného kontrolóra Jurassic Raw. Očakáva, že potom poslanci získajú obraz o stave mestskej polície.

Primátor Peter Jančovič sa pridal do diskusie s tým, že aj na mestský úrad podobne ako poslancom prišli podnety na prácu mestskej polície 포토샵 다운로드. Išlo o podnety zo strany policajtov, i občanov. Poslancov vyzval, aby podnety, ktoré dostali oni, zaslali kontrolórovi do budúceho piatku a ten ich má zaradiť do obsahu kontroly 실버 패스트 다운로드.
-th-

REKLAMA