Connect with us

Aktuality

Poslanci budú otvárať rozpočet, dnes rokujú prvé komisie

Published

on

Reklama

Aktualizované – Na prázdninovom rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré by sa malo uskutočniť koncom júla, poslanci otvoria viaceré položky rozpočtu na tento rok. Materiál dostanú na stôl najskôr jednotlivé komisie. Podľa mestom spracovaného dokumentu by malo dôjsť k zvýšeniu príjmovej časti aj k presunom niektorých položiek. Ak členovia MsZ cez dvadsiatku navrhovaných zmien schvália, viac peňazí by malo ísť na opravy školských budov, ale aj opravu cesty a rozšírenie parkovania na ul. A. Hlinku, či prvú etapu spevnenia povrchu komunikácie na Heinolskej.  Vrátia sa aj k zvýšeniu dotácie na energie pre ŠHK 37 a opravu mantinelov na Zimnom štadióne, ako aj požadovanej optimalizácii mestskej autobusovej dopravy. Prvé komisie prerokujú návrhy už dnes, v pondelok 18. júla popoludní.

Reklama

Príjmová časť rozpočtu bude zvýšená o výnos dane z príjmov v sume 403 651 eur a dividendy z Bytového podniku vo výške 38 349 eur. Mesto spracovalo návrhy použitia týchto súm takto: dofinancovanie výmeny mantinelov na zimnom štadióne ďalšími 15-timi tisícmi, do materiálu zaradilo aj požiadavku ŠHK 37 o zvýšenú dotáciu na energie v sume 50-tisíc eur, ďalších 22-tisíc by malo ísť na výdavky súvisiace s projektom Kompostárne a zberného dvora, desaťtisíc navrhuje na vybudovanie parkovacích miest na u. A. Hlinku (oproti OD Prior), päťtisíc na zmenu projektu komunikácie na Heinolskej ulici a 70-tisíc na výstavbu jej prvej etapy. Na Mestskú autobusovú dopravu by mali spracovať novú optimalizáciu, na ktorú vyčlenili 30-tisíc eur.

Na investičné akcie pre školy by malo ísť desaťtisíc a ďalších dvadsať na opravy školských budov. Ak poslanci návrhy schvália, plánovanej rekonštrukcie by sa mala dočkať aj cesta na ul. A. Hlinku. Časť peňazí na jej opravu navrhuje mesto presunúť aj z položky, určenej na lávku Krajinského mosta (viac k tejto téme prinesnieme v samostatnom článku). Ďalšie zmeny rozpočtu sa týkajú presunov – ako napríklad z dotácií na kultúru na vytvorenie jej koncepcie či z opráv na rekonštrukciu.

Reklama


Prvé komisie, ktoré sa budú venovať nielen zmenám rozpočtu, ale aj ďalším požiadavkám ako napríklad návrhu zmluvy o výpožičke pre futbalistov či dodatku k zmluve pre spoločnosť STASIN, ktorá plánuje v priestoroch prenajatých pozemkoch vybudovať ihrisko na cvičenie s vlastnou váhou, sa konajú už dnes, ostatné sa stretnú zajtra, v utorok 19. júla. Viaceré z nich majú na programe i požiadavku zvýšenej dotácie na energie pre ŠHK 37, ktorú je potrebné tiež premietnuť do dodatku k zmluve.  Komisia pre školstvo a mládež sa na dnešnom zasadnutí bude zaoberať aj informáciou o stave školských budov a plánom opráv a rekonštrukcií. Zasadnutia komisií sú verejné.

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív

Populárne články