Connect with us

Aktuality

Piešťanský zimný štadión stále čaká na začiatok rekonštrukčných prác chladenia

Mesto Piešťany plánuje rekonštrukciu chladenia zimného štadiónu, ktorý pre problémy so strojovňou nebol minulú sezónu v prevádzke. Samospráva vybrala v marci dodávateľa prác, firmu Frost service, ktorá by ich mala zrealizovať za 955 – tisíc eur. Polovicu nákladov mesto uhradí z vlastných zdrojov, druhú polovicu pokryje príspevkom z Fondu na podporu športu. Hoci Mesto Piešťany už mesiac vie, že bolo úspešné so žiadosťou, rekonštrukcia sa ešte nezačala.

Published

on

Reklama

 

Obyvatelia i rodičia mladých hokejistov sa opakovane pýtajú, prečo. Podľa vyjadrenia hovorcu Mesta Piešťany Martina Ričányho, na to, aby sa mohlo začať s rekonštrukciou je potrebné potvrdenie finančného krytia investičnej akcie platnou zmluvou o dotácii z Fondu na podporu športu. „Obdržali sme potvrdenie o pridelení dotácie od FNPŠ a čakáme na zaslanie zmluvy o dotácii. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy bude realizátor vyzvaný k prevzatiu staveniska. Po výzve je cca do dvoch týždňov schopný začať s opravou,“ uviedol M. Ričány.

Reklama

Vlani, keď Mesto Piešťany uspelo so žiadosťou o financovanie rekonštrukcie umelej trávy na futbalovom štadióne, uplynuli od zverejnenia výsledkov výzvy po zverejnenie zmluvy štyri mesiace. Tento rok by to podľa informácií z Fondu na podporu športu mali byť zmluvy distribuované jednotlivým žiadateľom v priebehu augusta, čo by znamenalo dva mesiace od zverejnenia úspešných žiadateľov. Projekt Mesta Piešťany získal tretie najvyššie bodové ocenenie, tak by mohol byť aj medzi tými, ktorí dostanú zmluvy v skoršom čase.

Spoločnosť Frost service sa zaviazala v zmluve z jari tohto roka zrealizovať rekonštrukciu do 150 dní. Čo znamená do februára, ak by zmluva s fondom nadobudla účinnosť v septembri.

Reklama

Mladí piešťanskí hokejisti, ktorí sa pripravujú na nasledujúcu sezónu, ju teda iste nezačnú na domácom ľade. O tom však vedeli. Cieľom bolo zrealizovať práce čím skôr, aby mali ľad k dispozícii aspoň po Novom roku. Podľa aktuálnej situácie to však vyzerá, že sa môže opakovať situácia z minulého roka, keď museli celú sezónu odohrať na iných ihriskách.

Otázkou je, či Mesto Piešťany nemohlo presunúť na rekonštrukciu prostriedky z iných zdrojov, tak aby sa s prácami mohlo začať skôr a následne, keď prídu prostriedky z FNPŠ, tieto použiť na naplnenie prvotných položiek rozpočtu odkiaľ boli prostriedky presunuté. „Vzhľadom na projekty, kde prebieha realizácia, na zmluvné a iné záväzky Mesta a na platné zákony (vrátane zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy, rozpočtovej zodpovednosti, o účtovníctve, o finančnej kontrole a audite, o majetku obcí, o hospodárení s majetkom obce a iné) sme urobili všetko, čo bolo v našich možnostiach pre uvoľnenie finančných zdrojov pre realizáciu Rekonštrukcie chladenia na ZŠ. Urobili sme presuny finančných zdrojov z iných položiek a zrušili realizáciu projektov vo výške pol milióna eur. Najmä s ohľadom na zmluvné záväzky a realizované projekty nebolo možné takýmto spôsobom uvoľniť financie až do výšky jeden milión euro, ktorý táto investícia do Rekonštrukcie chladenia na ZŠ vyžaduje, a preto pre začatie prác potrebujeme dotáciu od FNPŠ (potvrdenú platnou zmluvou o dotácii),“ vyjadril sa k otázke hovorca Martin Ričány.

-th-

Populárne články