Connect with us

Aktuality

Piešťanci chcú riešiť globálne problémy

Published

on

Reklama

„Potrebujeme sa naučiť vymieňať služby a tovary inak, ako prostredníctvom súčasných peňazí,“ hovorí Ľubomír Harmanovský. Líder občianskeho združenia Sieť dobra a pokračuje myšlienkou, že spoločenská zmena prichádza z dola: „Ľudia, ktorí sa prebudili, sa teraz spájajú a vytvárajú reálne veci. Deje sa to všade.“

[singlepic id=39760 w=520 h=340 float=center]

Reklama

 

Výnimkou nie sú ani Piešťany. Na stretnutí aktivistov z rôznych občianskych združení, ktoré sa uskutočnilo 10. februára v klube ŽiWell, predstavili alternatívy k dominantnému ekonomickému modelu. Jednou z nich je projekt Glote.

Reklama

Na otázky ohľadom ambiciózneho nápadu, ktorý by mohol byť nástrojom na zmiernenie niektorých globálnych problémov, odpovedal Ľubomír Harmanovský.

Má byť glote náhrodou peňazí – platformou, vďaka ktorej si budú môcť zúčastnení vymieňať tovary a služby?

Áno. To je jedna zo základných funkcionalít, ktoré bude glote poskytovať. Štrukturovanú databázu ponúk, dopytov s možnosťou obchodovania v alternatívnej či doplnkovej mene. To je však len jedna z častí celého projektu. Prvky sociálnej siete spoločne s nástrojmi na organizovanú spoluprácu (projektový manažment, správa úloh, rozhodovacie procesy) dávajú projektu ďalší rozmer.

V akej fáze prípravy sa projekt aktuálne nachádza? Na internete je zatiaľ prototyp. Môžu sa tam potenciálni užívatelia registrovať?

Súčasný prototyp je náčrtom, maketou alebo ukážkou schopností a ideí kam smerujeme. Toto je bežný vývojový model pri inovačných technológiách, vyrobí sa najskôr prototyp, otestuje sa jeho prijatie a životaschopnosť. Registrácie do glote sú otvorené pre verejnosť, avšak podliehajú schvaľovaciemu procesu a funkcionalita je veľmi obmedzená.

Pre koho to je vlastne určené?

Najskôr počítame s centrálnym nasadením, ale model počíta aj s decentralizovanými inštaláciami glote. Napríklad bude existovať globálny glote, pre ľudí ktorý si to chcú vyskúšať, pracovať na globálnych projektoch. Ak však bude chcieť lokálne spoločenstvo svoje vlastné prostredie (napr. vlastnú menu), môže si nainštalovať a upraviť svoju vlastnú verziu. Vízia smeruje aj k možnostiam prepojení komunít používajúcich glote po vzájomnej dohode. Takto môže vzniknúť decentralizovaný systém aktívnych buniek, nezávislých od jedného poskytovateľa služieb ako je to v súčasnosti v prípade gigantov ako sú Facebook či Google.

Čo je hlavným cieľom projektu? Ide najmä o eliminovanie využívania peňazí?

Cieľom projektu je vytvoriť most, alebo platformu ktorá zmierni súčasné globálne problémy, ktorých skutočné a systémové riešenie sú v nedohľadne. Pôvodný zámer projektu bol zameraný na nepotrebnosť peňazí, avšak táto myšlienka je zatiaľ príliš utopická (projekt Libora Malého ide touto cestou – ekonomika daru – http://hearth.net/ s ktorými sme tiež v spojení). Preto volíme na začiatok možnosť doplnkovej meny ako nástroja výmeny. Avšak vytvorili (alebo osvojili) sme model meny EKO (Elektronická KOruna, autor: Daniel Marko), ktorý je bezinflačný, neexistujú tam úroky čiže je to spravodlivá mena v porovnaní s FIAT menami ktoré ovládajú súčasný svet.

Funguje už niečo podobné vo svete?

Existujú mnohé komunitné projekty, projekty na zdieľanie služieb a tovarov (barterquest.comodkomunity.sksuperbarter.sk), alternatívne meny  (palmaswirbrixton, Širocký sokol), manažérske systémy, vzájomné kreditné systémy na spôsob časových bánk, LETS, bartrové systémy, komunitné bankové systémy. To čo sa snažíme vybudovať v glote čiastkovo funguje, my chceme dať to najlepšie „pod jednu strechu“.

Majú podľa vás šancu takéto myšlienky uplatniť sa aj na globálnej úrovni?

Áno. Sme v kontakte s ľuďmi z celého sveta a rastú rôzne projekty, ktoré sa vzájomne prepájajú. V bežných médiach tieto informácie nie sú dostupné, ale sú to overiteľné skutočnosti. Prebúdza sa nová kultúra, nový spôsob myslenia. Ukazujú sa nové cesty ako z priepasti, do ktorej sa ako spoločnosť rútime – postupne vybudovať schodíky hore, pekne zdola… Tento smer by sa dal nazvať ako „kultúrny kreativizmus“ a všetci zainteresovaní zdieľame spoločné charakteristiky.

Je úžasné pozorovať tieto zmeny a ešte zaujímavejšie byť toho súčasťou. Predpokladáme, že je len otázkou času, keď táto vlna nového myslenia prekoná kritickú hranicu a dostane sa na svetlo verejnosti, ktorá už na zmeny čaká, len ich nevie formulovať. Spoločnosť vie čo nechce, je plná hnevu, frustrácie vie čo by aj chcela, ale politici a ich vodcovia nemajú vôľu, ochotu a ani kapacitu pre takéto kroky. My máme vízie, máme reálne a užitočné riešenia, zmena je možná, len sa neudeje sama od seba…

Ako má glote v praxi fungovať? Budú si jeho užívatelia navzájom ponúkať tovary a služby?

Zdieľanie tovarov a služieb je len jedna z funkcionalít. Silnou stránkou glote je aj spomínaný komunitný manažment. Ktorý vychádza z moderných manažérskych techník. Vďaka tomu podobne zameraní ľudia budú môcť efektívnejšie spolupracovať na užitočných projektoch. Takisto sociálne interakcie nielen na báze výmeny tovarov a služieb. Viac o fungovaní Glote sa môžete dočítať v tomto dokumente.

Kto na vývoji projektu pracuje? Ako sú títo ľudia financovaní?

Projekt vyvíjame cyklicky – čo tiež vychádza z manažmentu, ktorý bude glote obsahovať. Máme za sebou dva pracovné vývojové cykly. V prvom sme urobili kostru, v druhom prototyp so základným rozhraním. V treťom cykle chceme vytvoriť prvú verziu, ktorá by bola použiteľná v prevádzke. Financovanie? Ak sa to dá tak nazvať je z veľkej časti nadšenecké a dobrovoľnícke. Nejaké prostriedky sme poskytli z vlastného, niektorí ľudia pracovali zdarma a časť financií by mal poskytnúť partner. Takže reálne vývoj spotreboval možno 1000 eur, avšak hodnota ktorá bola vykonaná, čas, odbornosti ktoré boli použité či už pri vývoji prototypu, alebo pri budovaní konceptu sú ďaleko, ďaleko nad touto sumou (pokiaľ počítame hodnotu vykonanej práce meranú eurami).

Snažíme sa oslovovať fanúšikov a motivovať ich k podpore našej činnosti. To čo sme získali darmi je tiež zanedbateľná čiastka. Každopádne, pripravujeme výročnú a finančnú správu, kde zverejníme bližšie finanačné aspekty fungovania združenia.

S otázkami grantov a dotácii sme opatrnejší. Vážime si hlavne nezávislosť a slobodu tvorby. Čo pri grantových programoch nemusí byť pravdou. Stáva sa, že organizácie len preto aby získali peniaze prispôsobujú svoju činnosť tak, aby sa zapáčili agentúram, poskytovateľom zdrojov a podobne. My radšej pomaly a slobodne, ako rýchlo pod taktovkou financií a agentúr. Preto radšej pripravujeme fundraisingovu kampaň a snažíme sa v ľuďoch prebudiť a oživiť darcovskú kultúru.

Náklady projektu ste vyčíslili na 20-tis. eur. Koľko sa vám už podarilo získať? Kto sú darcovia?

Úprimne? Možno 100 eur. A to je aj dôvod, prečo hľadáme rôzne cesty ako projekt posúvať vpred. Možno príde osvietený filantrop, ktorého myšlienka osloví a nebude mať problém to celé zafinancovať (mimochodom na softwarový projekt tohoto formátu je to veľmi malá suma). Možno sa nám podarí urobiť kampaň a darcovia sa rozhýbu. Ale až sa tak stane, pripravujeme hackaton, (hackcamp) – tzn. vytvoríme priestor, kde budú môcť podporovatelia, nadšenci a programátori stráviť niekoľko dní na jednom mieste. Vytvoríme podmienky pre prácu, oddych aj zábavu. Všimli sme si totiž, že počas rôznych kreatívnych stretnutí padne veľa nápadov, len ľudia sa potom rozpŕchnu domov a reálna práca sa nevykoná. Preto sa chceme postarať o všetky ich potreby (optimálne aj platenie účtov), aby sme sa mohli plne sústrediť na to čo je dôležité a užitočné – vývoj glote – vývoj novej spoločenskej kultúry…

Kedy by mala byť spustená ostrá prevádzka?

Neviem. Už včera bolo neskoro. Osobne budem považovať za úspech, pokiaľ v polovici roku 2013 budeme mať použiteľný software a offline riešenie k tomu.

Text a foto: Martin Palkovič

 

Populárne články