Connect with us

Aktuality

Park národnou kultúrnou pamiatkou zatiaľ nie je, kolotoč pokračuje

Published

on

Reklama

Aj keď niektoré médiá priniesli pred pár dňami informáciu o tom, že piešťanský mestský park bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, radosť bola predčasná. Voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu o vyhlásení bolo možné sa odvolať. Odvolanie v stanovenej lehote podali Slovenské liečebné kúpele a súkromí vlastníci pozemkov. Definitívne slovo bude mať Ministerstvo kultúry SR.

[singlepic id=9445 w=320 h=240 float=right]Pamiatkový úrad Slovenskej republiky chcel vyhlásiť piešťanský mestský park, ktorý je vrámci Slovenska unikátom, za národnú kultúrnu pamiatku už vlani. Potom čo tento pokus stroskotal, podľa ministerstva kultúry pre chybu pamiatkárov, začal sa proces vyhlásenia v januári 2011 odznova. Pamiatkári sa s vlastníkmi nehnuteľností stretli na miestnej obhliadke v parku v polovici apríla, pričom na tomto stretnutí vyjadrili majitelia pozemkov v parku opakovane námietky voči zamýšľanému vyhláseniu. Hlavným argumentom bolo, že pamiatkový úrad nepreukázal konkrétne pamiatkové hodnoty, pre ktoré chce park vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Dokedy bude kolotoč vyhlasovania a odvolávania pokračovať, sme sa pýtali Dariny Bróskovej z Pamiatkového úradu SR: „Môže trvať  ešte mesiac – dva   alebo aj  zopár mesiacov. Bude záležať na tom, ako rozhodne odvolací orgán Ministerstvo kultúry SR o odvolaní voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR. Môžu nastať tri prípady: buď  ministerstvo odvolanie zamietne a rozhodnutie pamiatkového úradu potvrdí, alebo rozhodnutie pamiatkového úradu zruší, alebo nariadi obnovu konania. Lehota na odvolanie práve uplynula, odvolali sa Slovenské liečebné kúpele Piešťany a súkromní vlastníci pozemkov. Pamiatkový úrad SR postúpi celý spis odvolaciemu orgánu na preskúmanie a rozhodnutie.“

Reklama

Autor: db

Prečítajte si tiež:

Reklama

Vlastníci namietajú, že ich pozemky v parku nemajú žiadne pamiatkové hodnoty

Pokus číslo dva o vyhlásenie parku za národnú kultúrnu pamiatku

REKLAMA

národnou kultúrnou pamiatkou zatiaľ nie je, kolotoč pokračuje

Aj keď niektoré médiá priniesli pred pár dňami informáciu o tom, že piešťanský mestský park bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, radosť bola predčasná. Voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu o vyhlásení bolo možné sa odvolať. Odvolanie v stanovenej lehote podali Slovenské liečebné kúpele a súkromí vlastníci pozemkov. Definitívne slovo bude mať Ministerstvo kultúry SR.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky chcel vyhlásiť piešťanský mestský park, ktorý je vrámci Slovenska unikátom, za národnú kultúrnu pamiatku už vlani. Potom čo tento pokus stroskotal, podľa ministerstva kultúry pre chybu pamiatkárov, začal sa proces vyhlásenia v januári 2011 odznova. Pamiatkári sa s vlastníkmi nehnuteľností stretli na miestnej obhliadke v parku v polovici apríli, pričom na tomto stretnutí vyjadrili majitelia pozemkov v parku opakovane námietky voči zamýšľanému vyhláseniu. Hlavným argumentom bolo, že pamiatkový úrad nepreukázal konkrétne pamiatkové hodnoty, pre ktoré chce park vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Dokedy bude kolotoč vyhlasovania a odvolávania pokračovať, sme sa pýtali Dariny Bróskovej z Pamiatkového úradu SR: „Môže trvať  ešte mesiac – dva   alebo aj  zopár mesiacov. Bude záležať na tom, ako rozhodne odvolací orgán (Ministerstvo kultúry SR) o odvolaní voči rozhodnutiu PÚ SR. Môžu nastať tri prípady: buď  MK SR odvolanie zamietne a rozhodnutie PÚ SR potvrdí, alebo rozhodnutie PÚ SR zruší, alebo nariadi obnovu konania. Lehota na odvolanie práve uplynula, odvolali sa SLK Piešťany a súkromní vlastníci pozemkov. PÚ SR postúpi celý spis odvolaciemu orgánu (MK SR) na preskúmanie a rozhodnutie.“

Autor: db

Prečítajte si tiež:

Park národnou kultúrnou pamiatkou zatiaľ nie je, kolotoč pokračuje

Aj keď niektoré médiá priniesli pred pár dňami informáciu o tom, že piešťanský mestský park bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, radosť bola predčasná. Voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu o vyhlásení bolo možné sa odvolať. Odvolanie v stanovenej lehote podali Slovenské liečebné kúpele a súkromí vlastníci pozemkov. Definitívne slovo bude mať Ministerstvo kultúry SR.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky chcel vyhlásiť piešťanský mestský park, ktorý je vrámci Slovenska unikátom, za národnú kultúrnu pamiatku už vlani. Potom čo tento pokus stroskotal, podľa ministerstva kultúry pre chybu pamiatkárov, začal sa proces vyhlásenia v januári 2011 odznova. Pamiatkári sa s vlastníkmi nehnuteľností stretli na miestnej obhliadke v parku v polovici apríli, pričom na tomto stretnutí vyjadrili majitelia pozemkov v parku opakovane námietky voči zamýšľanému vyhláseniu. Hlavným argumentom bolo, že pamiatkový úrad nepreukázal konkrétne pamiatkové hodnoty, pre ktoré chce park vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Dokedy bude kolotoč vyhlasovania a odvolávania pokračovať, sme sa pýtali Dariny Bróskovej z Pamiatkového úradu SR: „Môže trvať  ešte mesiac – dva   alebo aj  zopár mesiacov. Bude záležať na tom, ako rozhodne odvolací orgán (Ministerstvo kultúry SR) o odvolaní voči rozhodnutiu PÚ SR. Môžu nastať tri prípady: buď  MK SR odvolanie zamietne a rozhodnutie PÚ SR potvrdí, alebo rozhodnutie PÚ SR zruší, alebo nariadi obnovu konania. Lehota na odvolanie práve uplynula, odvolali sa SLK Piešťany a súkromní vlastníci pozemkov. PÚ SR postúpi celý spis odvolaciemu orgánu (MK SR) na preskúmanie a rozhodnutie.“

Autor: db

Prečítajte si tiež:

Populárne články