Connect with us

Aktuality

Otvorený list pre pani Gockú

Published

on

Reklama

V plnom znení uverejňujeme list Vladimíra Šišovkého adresovaný manažérke Pietnych služieb SMP Eliške Gockej. Autor adresoval tento list kancelárii primátora a jeho zámerom je predniesť ho aj mestským poslancom.

Redakcia PNky.sk

Reklama

Úvodom sa ospravedlňujem, za takúto voľbu komunikácie, za tak dôležitý, pre Vás a pre občanov mesta Piešťany riešenie dlhodobého problému.

V uvedenej kauze, ktorá bola vznesená na MsZ Piešťany dňa 6. 6. 2013, petičný výbor zriadený zo zákona 85/1990 Zb. , poukázal a predložil závažné nedostatky a neriešené dlhodobé problémy občanom mesta Piešťany a m. č. Kocurice. Ako spracovateľ VZN č. 3/2011 a VZN č. 3/201220 ste predložili tzv „paškvil“ poslancom MsZ Piešťany na schválenie.

Reklama

Svojou aroganciou a správaním voči členom petičného výboru na stretnutí s Vami dňa 27. 6. 2013 v kancelárii na Bratislavskej ceste, ste preukázali neschopnosť ako manažérka riadenia tak závažnú a dôležitú oblasť ako sú pohrebné a cintorínske služby.

Upozorňujem Vás a vyzývam Vás od postupu ďalších invektív, ktoré vyvíjate verejne na diskreditáciu osôb, ktoré v počte 3 183 podpismi dostali mandát od občanov s nespokojnosťou s Vašou funkciou a prácou. Vyprosujem si akékoľvek používanie môjho mena a ostatných mien petičného výboru v akejkoľvek ďalšej Vašej činnosti. Petícia pokračuje i naďalej a nedôveruje Vám už 3 600 nespokojných občanov.

Obhajujete veci neobhájiteľné. Ak neprestanete vyvíjať nekalé praktiká charakterizujúce minulé a súčasné obdobie, spôsobujete si tým problémy, ktoré majú za následok trestno-právnu zodpovednosť. Používate Vaše osobné úvahy a názory v dokumente „Pravda o Petícii 2013„ bez meritu veci. Rafinovane ako chobotnica pôsobíte deštruktívne vo funkcii. Zdiskreditovali ste sa sami seba a Vaše pôsobenie vo funkcii manažérky a poslankyni MsZ Piešťany je len otázkou času.

K tomu, aby ste mohli byť na ďalšie obdobie ako kandidátka do MsZ Piešťany, ako nezávislý poslanec zvolená, musíte predložiť 400 podpisov. Moje obavy vyplývajú z názorov občanov na Vašu prácu charakterizujú ako „hyenizmus“ v pravom slova zmysle a arogancia moci. Ako intrigánka a hašteričná charakteristická vlastnosť osoby si nezaslúži zdieľať dôveru občanov. Čo k tomu dodať??? Odignorovali ste výzvu k umiestnenie letáku do vývesnej skrinky zo dňa 28.5.2013 na Bratislavskej ulici a Žilinskej ceste.

Demokracia je sloboda a zodpovednosť. Ako nezávislá slobodná poslankyňa MsZ Piešťany Vám chýba druhá časť, konáte svojvoľne a nezodpovedne voči potrebám a záujmom občanov. Psychológia pozná 4 typy charakteristických vlastností človeka. Ľudia tohto typu nie sú schopní sebareflexie. Úbohosť

Svojím postojom, správaním a prejavom sa prejavujete typickými znakmi cholerika. A to sú veľmi nebezpečné osoby, ktoré sú nositeľmi zla..

Aroganciou moci je vlastnosť, ktorej sa nezbavíte dobrovoľne. Vami diskreditačný list

„Pravda o Petícii 2013“ ktoré ste osobne rozdávali verejnosti v pivárni „Kveta“, dňa 26.6.2013 počas povoleného verejného stretnutia s občanmi mesta je toho dôkazom a Vás osobne diskreditoval. Je predmetom posúdenia orgánmi polície na ochranu osobnosti a dobrého mena.

Protestujem proti listu, ktorý zo dňa 13.06.2013 č. 19/310/2013 dňa 21.06.2013 adresovali na meno: Ing. Viliam ………… , vybavuje Ing. Gocká a podpísaná menom: Ing. Jančina Ernest, riaditeľ organizácie SM Piešťany. Pod tento paškvil sa podpísal aj riaditeľ….. Pošta mi ho nechcela doručiť podľa predloženia OP. Moje meno je „Vladimír“. Je to úbohosť a urážka môjho brata, ktorý už 8 rokov nežije.

Nevídané, neslýchané ……. Bez ďalšieho komentára sa pýtam : Čo je to gocká ??????

Piešťany dňa 28..6.2013

Za petičný výbor : 1……………………………2……………………..3…………………………

Na vedomie : Kancelária primátora mesta Piešťany

Populárne články