Connect with us

Aktuality

Nová technika pomohla krajským cestárom zvýšiť efektivitu pri zimnej údržbe

Published

on

Reklama

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) vyhodnotila obdobie zimnej údržby cestných komunikácií 2020/2021, ktoré trvalo od novembra do marca. Reorganizáciou práce, ale aj vďaka nasedeniu novej techniky sa zefektívnilo využívanie posypového materiálu a organizácia zaznamenala pri vyšších výkonoch najnižšie náklady za uplynulých päť rokov.
„Som rád, že zmeny systéme práce, ale aj nákup novej techniky sa ukázali ako správne a pomohli nám zvýšiť efektivitu zimnej údržby. Dlhotrvajúce chladné a snežné počasie v porovnaní s minulými rokmi spôsobilo nárast výkonov na cestách. Oproti minulej sezóne išlo v prípade pluhovania o nárast o 1060 %. Aby boli cesty bezpečné, použili sme až o 206 % väčšie množstvo posypového materiálu. Napriek tomu sme zaznamenali zníženie prevádzkových nákladov,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.
V uplynulej zimnej sezóne SÚC TTSK udržiavala predovšetkým cesty druhej a tretej triedy v správe kraja. Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest sa starala aj o cesty prvej triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Spolu išlo o viac takmer 2.000 kilometrov pozemných komunikácií, čo je porovnateľné s predchádzajúcou sezónou. Na zabezpečovaní zimnej údržby sa podieľalo 62 dispečerov a 150 vodičov. V porovnaní s predchádzajúcou zimou rokom bolo počasie nielen chladnejšie, ale bolo aj výrazne viac dní so snežením.
„V zmysle Operačného plánu zimnej údržby 2020/2021 boli prijaté opatrenia, ktorých výsledkom je efektívnejšie a racionálnejšie využitie ľudských aj materiálnych zdrojov. Prehodnotili sme napríklad prerozdelenie okruhov ciest jednotlivých stredísk. Teší ma, že sme tak dokázali pružnejšie reagovať na výkyvy počasia aj so zapojením komplexne obnoveného vozového parku,“ doplnil riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.
Nová technika, ktorú pre SÚC TTSK zakúpila trnavská župa, je multifunkčná. Vďaka vyše dvom stovkám kusov prídavných zariadení je pripravená na použitie aj počas letnej sezóny, a to na mulčovanie trávy alebo čistenie krajníc a rigolov popri cestách.
Zdroj: Tlačová správa – TTSK

Reklama

Populárne články