Connect with us

Aktuality

Župa chce znížiť nedostatok všeobecných lekárov. Mladým, či novým, ponúka dotácie

Trnavský kraj otvoril dotačnú výzvu zameranú na rozvoj zdravotníctva. Župa týmto spôsobom reaguje na nedostatok všeobecných lekárov.

Published

on

Reklama

Trnavský samosprávny kraj otvoril druhý rok po sebe dotačnú výzvu, ktorá je zameraná na rozvoj zdravotníctva na jeho území. Župa týmto spôsobom reaguje na nedostatok všeobecných lekárov pre deti i dospelých. Žiadosti o dotácie z celkového objemu 200-tisíc eur je možné podávať priebežne až do 15. decembra 2022.

„Jednou z našich najvyšších priorít je starostlivosť a ochrana zdravia obyvateľov. A to nielen v kontexte pretrvávajúcej pandémie. V kraji dlhodobo zaznamenávame nedostatok všeobecných lekárov, pričom ich priemerný vek sa postupne zvyšuje. Lekári pre dospelých majú v priemere 56 rokov a tí pre deti a dorast až 63 rokov, čo predpokladá ich skorý odchod do dôchodku. Preto som rád, že pokračujeme v motivácií mladých a nových všeobecných lekárov dotáciami v celkovom objeme 200.000 eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Reklama

Cieľom dotačnej výzvy je zvýšenie motivácie nových lekárov, aby dlhodobo poskytovali zdravotnú starostlivosť v Trnavskom kraji. Do výzvy sa môžu zapojiť v z piatich kategóriách podľa zaradenia a potreby. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

„Začínajúcim lekárom, ktorí sa rozhodnú zriadiť ambulanciu takzvane na zelenej lúke, prispejeme na potrebné vybavenie 20-tisíc eur. Jednorazový príspevok v maximálnej výške 15-tisíc eur môžu získať všeobecní lekári, ktorí preberú ambulanciu po kolegovi odchádzajúcom do dôchodku a budú v nej pokračovať v starostlivosti o našich obyvateľov,“ doplnila riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.

Reklama

O dotácie v odhadovanej výške 5-tisíc eur môžu žiadať ambulancie, ktoré budú školiacimi pracoviskami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti a dorast a pre dospelých, ktorým župa pripravila aj bonus k mzde až do výšky 8.400 eur ročne.

Prehľad jednotlivých druhov dotácií:

1, Jednorazový príspevok pre výučbové zdravotnícke zariadenie v maximálnej výške 5-tisíc eur.

2, Príspevok k mzde rezidenta pripravujúceho sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria v maximálnej výške 8.400 eur za kalendárny rok (t. j. 700 eur mesačne).

3, Jednorazový náborový príspevok pre poskytovateľa – špecialistu po prevzatí ambulancie od poskytovateľa VLD (všeobecní lekári pre dospelých) alebo poskytovateľa VLDD (všeobecní lekári pre deti a dorast) alebo po zmene už jemu skôr vydaného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (zmena/rozšírenie odborného zamerania o všeobecnú ambulanciu alebo všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast) v maximálnej výške 5-tisíc eur.

4, Jednorazový príspevok pre nového poskytovateľa VLD alebo nového poskytovateľa VLDD na vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15-tisíc eur.

5, Jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria na vybavenie novej ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20-tisíc eur.

 

Konkrétne informácie o poskytovaní dotácií sú zverejnené na webovej stránke župy.

Text a foto: TTSK

Populárne články