Connect with us

Aktuality

Návrhy na Cenu primátora možno podávať do konca januára

Published

on

Reklama

Občania  i inštitúcie môžu do konca januára podať návrhy na udelenie Ceny primátora Mesta Piešťany za rok 2014. Toto ocenenie je určené tým jednotlivcom, či organizáciám, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v sociálnej, kultúrnej či environmentálnej oblasti v Piešťanoch v minulom roku.

mp-03-15-13-83364[1]

Reklama

 Ilustračné foto

Udeľovanie cien má spoločensky, morálne i finančne podporiť jednotlivcov alebo subjekty, ktorí v uplynulom roku prispeli k rozvoju jednej z vyššie uvedených oblastí, k šíreniu dobrého mena mesta Piešťany, či k jeho reprezentácii v zahraničí.

Reklama

Cena môže byť udelená za výnimočné aktivity v sociálnej oblasti (za charitatívnu činnosť, ochranu zdravia, pomoc v núdzi), ďalej v kultúrnej oblasti, kde sú dve kategórie – kultúrna osobnosť roka a kultúrny počin roka (za realizáciu podujatí, činnosť kultúrnych inštitúcií a záujmových združení) a v environmentálnej oblasti (za ochranu prírody a životného prostredia).

Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2014 zrealizoval a treba ich poslať do 31. januára 2015 na adresu Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného referátu (referát sociálnych vecí, referát kultúry príp. referát životného prostredia – podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

-inf- Ilustračné foto: Martin Palkovič

Populárne články