Connect with us

Aktuality

Na zimnom štadióne montujú mantinely. Realizujú sa aj práce naviac

Mesto Piešťany v stredu 10. januára zverejnilo na sociálnej sieti video z rekonštrukcie zimného štadióna. Podľa popisu sa začalo s montážou mantinelov, ochranných sietí a kompletizáciou striedačiek pre hráčov. V závere minulého roka samospráva podpísala so zhotoviteľom diela, spoločnosťou FROST – service s.r.o., dodatok na práce naviac, v ktorom sa predlžuje termín dokončenia diela o 30 dní.

Published

on

Rekonštrukcia chladenia zimný štadión Piešťany 2023
Reklama

V pôvodnej zmluva bol termín ukončenia realizácie  do 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Podľa informácií zverejnených Mestom Piešťany sa stavenisko odovzdávalo 25. augusta minulého roka.  Rekonštrukcia spočívajúca predovšetkým vo výmene chladenia pod ľadovou plochou a ďalších technologických prvkov s cenou 955 645,94  eur, tak mala byť ukončená v predposlednom januárovom týždni.

Dodatok k zmluve uzavreli zmluvné strany  z dôvodu nutnosti prác naviac , ktorých potreba vyplynula až pri realizácii stavby „Rekonštrukcia technológie chladiaceho systému existujúcej ľadovej plochy na zimnom štadióne v Piešťanoch“ a sú podľa samosprávy aj zhotoviteľa nevyhnutné pre komplexnú realizáciu diela.

Reklama

Oproti pôvodnému zadaniu je nutné upraviť  pôvodný rám mantinelu s dvierkami za bránkou vzhľadom na zvýšenie ľadovej plochy a polohy šatne reprezentácie do 18 rokov. Ďalej sa má pre využitie ľadovej plochy imobilnými hráčmi a zabezpečenie ich prístupu na ľadovú plochu vymeniť jeden diel pevného mantinelu za mantinel s dvierkami.

Zistilo sa tiež, že pre zvýšenú výkonnosť a efektivitu technológie chladenia má pôvodná nádrž na vodu nedostatočnú objemovú kapacitu. Osadená tak má byť nová zberná nádoba o objeme 6,6 m3. Dodatkom sa predmet zmluvy  rozširuje tiež o realizáciu rozvodov pre ohrev podložia v mieste technologického kanála. Dôvodom má byť následnosť pôvodne uvažovaných prác, kedy by už nebolo možné tieto  zrealizovať bez búracích prác. „Predmetom realizácie je prepoj existujúceho starého rozvodu chladenia s priestorom strojovne, v ktorej je možné s technologickým vybavením v budúcnosti zabezpečiť fungovanie ohrevu podložia ľadovej plochy. V prípade doplnenia technológie bude možné využívať ľadovú plochu celoročne (12 mesiacov),“ uvádza sa v dodatku k podpísanej zmluve.

Reklama

„Z dôvodu naviac prác a závislosti od dĺžky dodania jednotlivých častí tovarov od výrobcov/dodávateľov, ktoré sa osadia v rámci naviac prác (mantinely, zberná nádoba na vodu, potrubie pre realizáciu rozvodov pre ohrev podložia), sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu dokončenia realizácie diela o 30 dní,“ píše sa v dodatku. Dodávateľ tak má na realizáciu 180 dní, ktoré ak by skutočne potreboval, predĺžili by ukončenia diela do závere februára.

Práce navyše sú vyčíslené spolu na sumu 27 397,2  eur, takže nová cena za dielo je 983 043,14 eur.

-th- Foto: Screenshot FB Mesto Piešťany

Populárne články