Connect with us

Aktuality

Na verzii cyklotrasy sa členovia komisií nezhodli

Published

on

Reklama

Na rokovanie najbližšej Mestskej rady, už tento utorok 3. novembra predkladá Mestský úrad aj Návrh na realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany – Vrbové v telese železničnej trate. Zároveň by mali poslanci na rokovaní zastupiteľstva zrušiť uznesenie o spracovaní overovacej štúdie na možnosť vedenia cyklotrasy súbežne s koľajiskom. Jednotlivé komisie, ktoré o návrhu rokovali, sa v tomto prípade nezhodli a prijali rôzne odporúčacie stanoviská.

IMG_6654Stanú sa jazdy historickým vláčikom minulosťou, alebo existuje riešenie pre obe strany?

Reklama

Komisia pre šport a rekreáciu po prerokovaní odporúčala Návrh na realizáciu výstavby cyklotrasy Piešťany – Vrbové v telese železničnej trate schváliť. Komisia pre financie a podnikanie ho navrhuje neschváliť, rovnako znelo aj stanovisko Komisie pre výstavbu a dopravu. Predložený návrh odporúča schváliť aj väčšina členov Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta. Stav je tak zatiaľ  dva ku dvom.

Téma riešenia cyklotrasy medzi Piešťanmi a Vrbovým, ktorá by viedla po násype alebo vedľa nepoužívanej železničnej trate je otvorená už dlho. Nedoriešené sú zatiaľ okrem rozhodnutia, kadiaľ má trasa viesť, aj otázky financovania zrušenia koľají či výstavby cyklocestičky. Už pred časom sa týmto projektom malo zaoberať združenie Mikroregión Zelená cesta, ktoré sa chystali založiť v roku 2009 samosprávy Piešťan, Vrbového, Krakovian, Trebatíc a Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Vznik Zelenej cesty však bol podmienený získaním trate od železníc a v tom čase ministerstvo so zrušením železnice nesúhlasilo.

Reklama

IMG_6611Materiál, ktorý predkladá mesto Piešťany na zajtrajšie rokovanie rady má 31 strán a jeho súčasťou je aj stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z 15. októbra tohto roku. Podľa neho je vybudovanie cyklochodníka na telese trate možné len po zrušení a odstránení trate. V prípade vedenia trasy pre cyklistov v ochrannom pásme železníc, čo navrhovali niektorí poslanci, odkázal rezort na par. 6, zákona 513/2009, ktorý určuje, aké stavby v ochrannom pásme železnice nemôžu byť realizované bez súhlasu prevádzkovateľa trate. Zákon tiež hovorí, že v prípade zrušenia trate, jej ochranné pásmo zaniká.

Či sa mestská rada zhodne na riešení, uvidíme už zajtra. Konečné slovo ale povedia až poslanci na desiatom riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 19. novembra.

-red- Zdroj: www.piestany.sk, foto: A. Drahovská

Čítajte tiež:

Blog Tomáša Hudcoviča: Ako sa využívajú nevyužívané železnice

Vrbové, Trebatice a Krakovany žiadajú jasné stanovisko k cyklotrase

Zelená cesta sa zasekla na trati Piešťany – Vrbové

Populárne články