Úvod Aktuality Mladí v Piešťanoch založili parlament, jeho predsedom je poslanec zastupiteľstva M. Hynek

Mladí v Piešťanoch založili parlament, jeho predsedom je poslanec zastupiteľstva M. Hynek

REKLAMA
Krojovaný Anna Bál 2020

V polovici marca založili mladí v Piešťanoch nový Mládežnícky parlament. V minulosti už na území mesta podobná inštitúcia pôsobila 사탄의인형 2019 다운로드. Nový Mládežnícky parlament Piešťany má byť politicky nezávislou mládežníckou organizáciou – občianskym združením, ktorého cieľom je zastupovanie a presadzovanie záujmov mladých ľudí na území mesta Piešťany vo vzťahu k samospráve a organizáciám a inštitúciám v regióne 연애의 맛 6회 다운로드.

Predsedom parlamentu sa stal Michal Hynek, ktorý je tiež poslanom piešťanského mestského zastupiteľstva za stranu SMER Greek Bible. „Parlament vznikol na podnet mládeže. Reaguje na potrebu združovať sa a vytvoriť si organizáciu, ktorá by zastupovala záujmy mladých v našom meste vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu, k primátorovi Piešťan a ostatným organizáciám v meste Download the Corporate Bank app. Úlohou je okrem iného iniciovať a organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity a tým zabezpečiť vyššiu úroveň života mladých v meste Piešťany,“ povedal Michal Hynek visual studio 2019 무료 다운로드. V minulosti už podobný parlament v Piešťanoch existoval, podľa M. Hyneka, však nefungoval tak ako mal. „Nový parlament nebude fungovať ako poradný orgán spadajúci pod mesto, ale ako samostatne stojaca organizácia, ktorá bude s mestom spolupracovať na základe zmluvy o spolupráci, ktorej prípravy momentálne prebiehajú,“ vyjadril sa Michal Hynek

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici
Knebl
Dompek Pizza donaskova sluzba

Zakladajúcimi členmi Mestského parlamentu Piešťany sú Kristína Osvaldová, Adriana Hluchová, Petra Osvaldová, Dávid Kubík, Tibor Nyitray, Michal Hynek a Tomáš Drahovský ssl 다운로드. Aktuálne má parlament 17 členov. Vo voľbách, ktoré sa konali 13. marca boli okrem predsedu M. Hyneka zvolení do riadiacich orgánov parlamentu aj podpredsedníčka Kristína Osvaldová, podpredseda Tomáš Drahovský a tajomníčka Adriana Hluchová Download bootsect.exe.

Autor: Tomáš Hudcovič

REKLAMA