Úvod Aktuality Mladí v Piešťanoch založili parlament, jeho predsedom je poslanec zastupiteľstva M. Hynek

Mladí v Piešťanoch založili parlament, jeho predsedom je poslanec zastupiteľstva M. Hynek

REKLAMA
Mlyny

V polovici marca založili mladí v Piešťanoch nový Mládežnícky parlament. V minulosti už na území mesta podobná inštitúcia pôsobila. Nový Mládežnícky parlament Piešťany má byť politicky nezávislou mládežníckou organizáciou – občianskym združením, ktorého cieľom je zastupovanie a presadzovanie záujmov mladých ľudí na území mesta Piešťany vo vzťahu k samospráve a organizáciám a inštitúciám v regióne.

Predsedom parlamentu sa stal Michal Hynek, ktorý je tiež poslanom piešťanského mestského zastupiteľstva za stranu SMER. „Parlament vznikol na podnet mládeže. Reaguje na potrebu združovať sa a vytvoriť si organizáciu, ktorá by zastupovala záujmy mladých v našom meste vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu, k primátorovi Piešťan a ostatným organizáciám v meste. Úlohou je okrem iného iniciovať a organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity a tým zabezpečiť vyššiu úroveň života mladých v meste Piešťany,“ povedal Michal Hynek. V minulosti už podobný parlament v Piešťanoch existoval, podľa M. Hyneka, však nefungoval tak ako mal. „Nový parlament nebude fungovať ako poradný orgán spadajúci pod mesto, ale ako samostatne stojaca organizácia, ktorá bude s mestom spolupracovať na základe zmluvy o spolupráci, ktorej prípravy momentálne prebiehajú,“ vyjadril sa Michal Hynek

Domoss Kupelne Viano 2019
Domoss Kuchyne Vian 2019

Zakladajúcimi členmi Mestského parlamentu Piešťany sú Kristína Osvaldová, Adriana Hluchová, Petra Osvaldová, Dávid Kubík, Tibor Nyitray, Michal Hynek a Tomáš Drahovský. Aktuálne má parlament 17 členov. Vo voľbách, ktoré sa konali 13. marca boli okrem predsedu M. Hyneka zvolení do riadiacich orgánov parlamentu aj podpredsedníčka Kristína Osvaldová, podpredseda Tomáš Drahovský a tajomníčka Adriana Hluchová.

Autor: Tomáš Hudcovič

REKLAMA