Connect with us

Aktuality

Mestskí poslanci prelomili primátorovo veto pri uzneseniach k Bytovému podniku

Published

on

Reklama

Na štvrtkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve vystúpila v bode Plnenie uznesení poslankyňa Iveta Babičová, ktorá navrhla, aby o primátorom vetovaných uzneseniach poslanci hlasovali znova. Obe uznesenia sa týkajú nakladania s majetkom Bytového podniku. Na schválenie návrhu boli potrebné tri pätiny poslaneckých hlasov.

IMG_5553

Reklama

Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 28. februára, poslanci schválili dve uznesenia – 12/2017 a 15/2017.  V jednom schválili obmedzenie konateľa spoločnosti Bytový podnik Piešťany pri uzatváraní zmlúv nad 50-tisíc eur bez DPH týkajúcich sa opravy a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve BPP, s.r.o. a rovnako zmlúv na dodávku médií (elektrická energia a plyn) na výrobu tepla v rovnakej sume, nad túto výšku má podľa uznesenia uzatvoreniu zmlúv predchádzať súhlas zastupiteľstva.

V ďalšom uznesení poslanci uložili MsÚ pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany, Zakladacej listiny a Stanov Bytového podniku Piešťany tak, aby MsZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom mesta v Bytovom podniku Piešťany a kontrolovalo hospodárenie s ním.

Reklama

Miloš Tamajka odmietol podpísať obe uznesenia s odôvodnením, že odporujú Obchodnému zákonníku. Ak primátor chce pozastaviť výkon uznesení mestského zastupiteľstva, je povinný prerokovať tento krok s mestskou radou. Miloš Tamajka ju zvolal v súlade so zákonom v piatok 10. marca. Všetci prítomní poslanci, výnimkou vicperimátora Hyneka, vtedy neodporučili pozastavenie uznesení.

IMG_5586

Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 16. marca prišla Iveta Babičová s návrhom, aby sa o predmetných uzneseniach hlasovalo opäť a bolo prelomené primátorove „veto“. O oboch uzneseniach sa hlasovalo naraz. Z 19 prezentovaných poslancov bolo 18 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, nehlasoval Michal Hynek.

-vv-

Populárne články