Connect with us

Aktuality

Mestská polícia sprísni kontroly vjazdu a parkovania na Beethovenovej ulici

Published

on

Reklama

Vjazd na Beethovenovu ulicu v piešťanskom parku upravuje dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s dodatkovou tabuľkou Okrem dopravnej obsluhy. Často sa však stáva, že ulicou prechádzajú cudzie vozidlá, na ktoré sa výnimka nevzťahuje. Ďalší súvisiaci problém vyvstáva z parkovania v parku – neraz vodiči odstavia svoje autá na verejnej zeleni.

IMG_1793 – kópiaNejde však len o porušenie zákazu. V súčasnosti pripomína táto lokalita viac parkovisko ako park určený na prechádzky a oddych. „Súčasný dopravný režim na Beethovenovej ulici umožňuje vjazd vozidiel dopravnej obsluhy, t.j. vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby.

Reklama

Vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo vozidlá s osobitným označením č. O 3, vozidlá taxislužby, vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku, vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto za značkou (zákon č. 9/2009 Z. z. v znení zmien a doplnkov),“ uviedla hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová.

IMG_1790Mestský park nebol dimenzovaný na dopravnú záťaž, aká ho postihuje v posledných rokoch. Parkovacích miest je vzhľadom na vysoký počet áut málo a pri parkovaní zvyknú vodiči pneumatikami zasahovať aj na upravené trávniky. Navyše, nie všetci vodiči rešpektujú dopravnú značku Obytná zóna, ktorá sa nachádza hneď za zákazovou značkou na začiatku ulice. Vodič je v obytnej zóne povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, keďže chodci môžu využívať cestu v celej šírke. Z tohto hľadiska legislatíva upravuje maximálnu povolenú rýchlosť na 20 km/h. V obytnej zóne, podobne ako v pešej, je spravidla státie vozidiel zakázané, ak dopravné značky neurčujú inak.

Reklama

IMG_1764 – kópia

„Parkovanie vozidiel je možné na zriadených parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre držiteľov karty „A“, t. j. pre obyvateľov bývajúcich v danej lokalite; prípadne je možnosť vyhradenia parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 2/2015. V danej lokalite je vybudované aj parkovisko patriace k hotelu Park Avenue, ktoré slúži pre potreby parkovania tohto hotela,“ dodala hovorkyňa.

IMG_1765 – kópia

Kontrola dodržiavania dopravného značenia je v kompetencii mestskej polície. „Mestská polícia robí priebežnú kontrolu tejto ulice. Občania musia pochopiť, že s jednou, prípadne dvoma hliadkami sa nedá obkľúčiť celé mesto a všetko riešiť. Počas jarných mesiacov chceme zintenzívniť hliadkovanie v centre mesta a hlavne riešiť vzniknuté priestupky. Z terajších štatistík môžem uviesť, že za posledný mesiac sme riešili 852 udalostí, z ktorých bolo 13 na ulici Beethovenova,“ informoval náčelník piešťanskej mestskej polície Marcel Mihalik.

IMG_1768 – kópia-vv-

Populárne články