Connect with us

Aktuality

Mesto Piešťany má nového hlavného kontrolóra, je ním Martin Svorad

Published

on

Reklama

Piešťanskí poslanci sa na rokovaní 28. februára zaoberali voľbou nového hlavného kontrolóra. Zastupiteľstvo vyberalo spomedzi ôsmich kandidátov. Po dvojkolovom hlasovaní najviac hlasov získal Ing. Martin Svorad, ktorý nahradí Ing. Petra Konečného. Funkciu hlavného kontrolóra bude zastávať najbližších šesť rokov. 

IMG_2736

Reklama

Záujem o post hlavného kontrolóra prejavilo najprv desať kandidátov:
Ing. Stanislav Mikuš, Zuzana Habartová, Bc. Ing. Martin Chmelík, Mgr. Vladislav Jopek, Ing. Mgr. Dana Macejková, František Mentel, Ing. Adriana Urbanová, Martin Antolík, Ing. Zita Bruncková a Ing. Martin Svorad.

Komisia v zložení Michal Hynek, Viera Mičurová, Lívia Damboráková, Juraj Brna a Martin Cifra na svojom zasadnutí vylúčila prihlášku Františka Mentela, ktorý podľa jej stanoviska nedodal viaceré požadované dokumenty. Adriana Urbanová doručila v pondelok 20. februára žiadosť o späťvzatie prihlášky. Do voľby tak išlo osem uchádzačov. Ing. Mgr. Dana Macejková sa zasadnutia nezúčastnila.

Reklama

IMG_2812

Každý z uchádzačov dostal možnosť najviac päťminútovej prezentácie. Poslankyňa Eliška Gocká navrhla, aby hlasovanie prebehlo tajne, s čím následne súhlasilo osemnásť z devätnástich prezentovaných poslancov. Na priebeh hlasovania dohliadala komisia.

IMG_2868

Výsledky prvého kola

Počet prítomných poslancov: 20
Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 20
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 20
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov: 20

IMG_2913Ing. Zita Bruncková – 9 hlasov

IMG_2742

Martin Antolík – 0 hlasov

IMG_2774
Zuzana Habartová – 0 hlasov

IMG_2778

Bc. Ing. Martin Chmelík – 0 hlasov

IMG_2784Mgr. Vladislav Jopek – 0 hlasov

IMG_2787Ing. Mgr. Dana Macejková – 0 hlasov
(neprítomná)

Ing. Stanislav Mikuš – 1 hlas

IMG_2805Ing. Martin Svorad – 10 hlasov

IMG_2811

Keďže žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, do ďalšieho kola postúpili dvaja uchádzači, ktorí získali najväčší počet hlasov, a to Ing. Zita Bruncková a Ing. Martin Svorad.

IMG_2824

Výsledky druhého kola

„V druhom kole voľby hlavného kontrolóra bolo odovzdaných dvadsať hlasovacích lístkov a dvadsať lístkov bolo aj vložených do urny. Pri otvorení urny a počiatočnom počítaní bolo zistené, že administratívni pracovníci neoznačili jeden lístok pečiatkou mesta. Preto sa volebná komisia jednomyseľne rozhodla, že druhé kolo vyhlási ešte raz,“ uviedol Martin Cifra. Hlasovacie lístky tak boli vytlačené nanovo a dôsledne skontrolované.

IMG_2915

Za hlavného kontrolóra bol s počtom jedenásť hlasov zvolený Ing. Martin Svorad. Následne poslanci hlasovali o výške mesačnej odmeny, ktorá môže byť podľa zákona vo výške najviac tridsať percent z mesačného platu. Remo Cicutto navrhol mesačnú odmenu vo výške desať percent. Do diskusie sa zapojil aj Juraj Brna: „Je to také nepopulárne, ale navrhol by som nula percent, pretože nového hlavného kontrolóra nepoznáme. Keď sa prejaví, nie je problém percentá zvýšiť.“ S Brnovým návrhom sa stotožnilo jedenásť z dvadsiatich poslancov, návrh bol teda schválený.

IMG_2936

Ing. Martin Svorad má 41 rokov. Pochádza z blízkeho okolia Piešťan, s ktorými sa spája jeho študentský aj pracovný život. Má vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Od roku 2005 pôsobil na útvare hlavného kontrolóra mesta Piešťany, kde pracoval ako referent.

Tým, že je schválený plán kontrolnej činnosti na prvý polrok tohto roka, budem pokračovať v tom, čo započal predchodca,“ vyjadril sa Ing. Martin Svorad. V odpovediach na otázky ohľadom dátumu nástupu a prípadných zmenách je zatiaľ zdržanlivý.

-vv-

Populárne články