Connect with us

Aktuality

Mesto má novú prednostku, úrad už pozná

Published

on

Reklama

Po odchode prednostky Mestského úradu v Piešťanoch Denisy Bartošovej povedie úrad nová šéfka. Dáša Reháková (39 r.) pochádza z obce Banka pri Piešťanoch. Počas 18 rokov profesionálnej praxe pôsobila v rôznych oblastiach, no najmä v oblasti projektového manažmentu, ktorému sa venuje posledných viac ako desať rokov, ale aj v oblasti regionálneho rozvoja, PR, komunikácie a medzinárodných vzťahov.

mestsky urad

Reklama

Z profesionálneho životopisu novej prednostky:

Pôsobila na projektových manažérskych pozíciách v spoločnostiach Accenture Slovakia (2014), AT&T Global Network Services Slovakia (2012-2014), na pozícii ekonomicko-politickej analytičky Veľvyslanectva Kórejskej republiky v Bratislave (2010-2012). V rokoch 2007 – 2010 pracovala na poste projektovej manažérky v regionálnom centre Rozvojovej organizácie OSN v Bratislave (United Nations Development Programme BRC), kde mala na starosti projektové portfólio na Cypre a medzinárodný Európsky projekt zameraný na poľnohospodárstvo, ako aj spoluprácu v oblasti PR a komunikácie v UNDP v rámci Európy. Bola zodpovedná za marketing a distribúciu medzinárodného vedeckého časopisu UNDP “Development and Transition Newsletter”.

Reklama

V období rokov 2003 – 2007 pôsobila na Mestskom úrade v Piešťanoch na referáte stratégie ako projektová manažérka mesta, podieľala sa na vypracovaní Stratégie rozvoja regiónu Piešťany do roku 2020, a tiež zabezpečovala propagačnú činnosť mesta v oblasti cestovného ruchu. Predtým  takmer päť rokov pracovala v spoločnosti Daewoo Motor Slovakia ako asistentka viceprezidenta a obchodno-marketingového oddelenia. Počas štúdia na Vyššej odbornej škole Manažmentu cestovného ruchu na Hotelovej akadémii v Piešťanoch praxovala v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch a v cestovnej kancelárii AlSawan.

REKLAMA

Slniecko

Je absolventkou Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch a Vyššej odbornej školy Manažmentu cestovného ruchu na Hotelovej akadémii v Piešťanoch. V roku 2005 absolvovala inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Obchodnej fakulte, odbor Obchodné podnikanie a cestovný ruch.  Po ukončení štúdia na EUBA pokračovala na dvojročnom doplňujúcom pedagogickom štúdiu na Žilinskej univerzite v Žiline. V roku 2012/2013 absolvovala prvý rok štúdia PhD na EUBA. Vlastní viacero certifikátov z rôznych oblastí, medzi nimi i PRINCE2 Foundation Certificate, ktorý je jedným z dvoch najuznávanejších medzinárodných certifikátov projektového manažmentu.  Ďalším významným je certifikát udelený Centrom rozvoja samospráv a Public Affairs Office Veľvyslanectva USA v Bratislave s názvom „Komunikácia, komunitné vzťahy a public relations pre mestá“.

V roku 2007 sa stala  členkou prestížneho German Marshall Fondu USA, ktorý združuje mladých lídrov Európy za účelom podpory transatlantickej spolupráce,  a zúčastnila sa profesionálnej stáže v USA pod záštitou tohto fondu.

V období rokov 2006 – 2010 bola poslankyňou v obecnom zastupiteľstve Obce Banka. Hovorí plynule anglicky, nemecky a rusky.

(inf)

Populárne články