Connect with us

Aktuality

Mesto bude žiadať vládu o viac peňazí a času na hokejovú halu

Published

on

Reklama

Vedenie Mesta Piešťany bude rokovať s premiérom o možnosti navýšenia dotácie a predĺženia termínu ukončenia v prípade výstavby tréningovej hokejovej haly v Piešťanoch. V tomto duchu uzavreli diskusiu o projekte poslanci a primátor so svojím zástupcom na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Konečné rozhodnutie tak padne až po vyjadrení predsedu vlády.

Reklama

Hoci téma novej haly nebola na programe rokovania, v bode Rôzne poslanec Andrej Klapica (KDH) predložil návrh na uznesenie, aby bol vypracovaný k projektu hĺbkový materiál, v ktorom by boli napríklad všetky doterajšie rozhodnutia MsZ, výsledky rokovaní so zainteresovanými, aktuálne štádium výstavby a aká je jej potreba aj z hľadiska požiadaviek občanov. Ďalej aké záväzky z projektu vyplývajú mestu, kto je vlastníkom pozemkov pod plánovanou stavbou, aký je predpoklad investičných nákladov a ďalších vyvolaných investícií a koľko peňazí má na ne mesto k dispozícii, koľko bude stáť prevádzka a údržba haly a z čoho budú kryté tieto náklady, aké dopady vyplývajú pre mesto, ak sa hala nepostaví, a tiež  ako bol zmluvne ošetrený vzťah medzi investorom (mesto) a hokejovým klubom. Materiál by mali zástupcovia úradu predložiť  na marcovom rokovaní.

IMG_7424

Reklama

Viceprimátor Michal Hynek k téme vysvetlil, že aby sa hala mohla realizovať, treba najmä ďalšie financie. „Snažili sme sa hovoriť aj s ďalšími subjektmi, aby sa sponzorsky zúčastnili, ale nepodarilo sa.“ V súčasnosti je podľa neho najnižšia suma, ktorú mesto potrebuje na stavbu haly a príslušenstva približne 2,5 milióna eur s DPH. Zatiaľ má radnica na účte dotáciu od vlády milión eur, od premiéra ústne prisľúbených ďalších 500-tisíc, ktoré ale zatiaľ nedostalo a sto tisíc eur sľúbil investovať Slovenský zväz ľadového hokeja. Stále chýba približne 900 tisíc, hoci  podľa Hyneka sa možno niečo ušetrí aj pri verejnom obstarávaní. Poslanec Klapica potom spomenul, že rokoval s niektorými organizáciami a v prípade rozdelenia investície podľa účelu by si časť dane z pridanej hodnoty mohli odpísať napríklad mestské organizácie. Podobne podľa neho postupovalo aj Mesto Banská Bystrica pri rekonštrukcii štadióna s pomocou dotácie od vlády.

Podľa Hyneka je však poberateľom dotácie Mesto Piešťany a spoluúčasť mestských organizácií, ako i ostatné veci a vzťahy sú pomerne komplikované. Ako neštandardnú označil aj situáciu, že investorom projektu je mesto a zadávateľom hokejový klub. Rovnako nejasné sa zdá financovanie ďalšej prevádzky hokejovej haly. „Musíme brať do úvahy aj prevádzkové náklady, ktoré ja do dnešného dňa nepoznám.“ Podľa neho sú dokonca pri projekte s nižšou sumou investície naprojektované vyššie prevádzkové náklady ako v projekte, ktorý si vyžaduje viac peňazí na investíciu.

Ako ďalší problém označil zástupca primátora aj čas: „V roku 2012 svojím uznesením vyjadrilo mesto záujem reagovať a uchádzať sa o túto dotáciu. V decembri 2013 sme dostali milión eur na účet. Nové vedenie sme nastúpili koncom roka 2014 a v tomto momente nebola na meste projektová dokumentácia a nemali sme ani dostatok informácií. Bolo požiadané o územné rozhodnutie, no do dnešného dňa nebolo vydané. Z môjho pohľadu sa táto situácia dosť dlho neriešila,“ vysvetlil Hynek. Napriek tomu sa pokúšali hľadať riešenie. „Hľadáme možnosti ako to ide, a preto v tejto veci stále pokračujeme. Hovorili sme o tom, že budeme ďalej rokovať, rokovali sme s pánom Lušnákom z ŠHK, s pánom Nemečkom zo SZĽH a požiadali sme aj predsedu vlády aby sme v tejto veci mohli rokovať.“ Zatiaľ však nevedia, kedy sa stretnutie s premiérom či zástupcom Úrady vlády SR uskutoční.

Poslanec Jozef Malík navrhol, aby v súlade s  vyjadrením Mestskej rady, ktorá neodporúčala v projekte pokračovať, primátor požiadal premiéra o možnosť investovať milión od vlády na revitalizáciu piešťanského hokejového štadióna.

Poslanec Martin Cifra však v závere diskusie podal návrh, aby informácie z rokovania s premiérom boli súčasťou materiálu, ktorý chce predložiť poslanec Andrej Klapica na budúcom zasadaní: „Ak z Bratislavy neprinesiete dobrú zvesť, tak sa nemáme o čom baviť.“  Variant presunu peňazí na Easton arénu zároveň navrhol ponechať ako krízové riešenie.

(ad, ilustr. foto: Lukáš Turňa, M. Palkovič)

Populárne články