Connect with us

Aktuality

Mesačník z Radnica informuje chce Rada seniorov aj parlament

Published

on

Reklama

Marta Kániková, Jarmila Loučková, Pavol Steinecker a Ján Šicko – to sú mená členov Rady seniorov, ktorí si v prvý júlový deň prebrali dekrét o svojom menovaní za člena Rady seniorov priamo z rúk primátora mesta. Božena Grgáčová si menovací dekrét prevezme v náhradnom termíne. Rada seniorov okrem iného navrhla primátorovi, aby Radnicu mesto vydávalo ako mesačník. Rovnaký návrh poslali primátorovi listom z 22. júna aj zástupcovia seniorského parlamentu, ktorým sa napriek snahe zatiaľ nepodarilo s primátorom stretnúť.

Reklama

Podľa tlačovej správy Ustanovenie Rady seniorov vyplýva z Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi Mestom Piešťany a Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov v Piešťanoch, ktoré bolo podpísané v minulom roku. Päťčlenná rada bude slúžiť ako poradný orgán primátora mesta pre viacero oblastí – celoživotného vzdelávania, sociálnu a zdravotnícku, kultúrnu a spoločenskú, športovú, rekreačnú a pohybovú, podpory a upevňovania úzkej spolupráce samosprávy a seniorov mesta, plánovania a podpory aktivít seniorov v meste.

Už na úvodnom stretnutí primátora, členov Rady a predsedu Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Piešťanoch, Pavla Hložku seniori predostreli viacero návrhov a poukázali na niektoré problémy. Rada seniorov sa podľa memoranda má s primátorom stretávať dvakrát ročne.

Reklama

Témy, ktoré predostreli, sa týkali napríklad nedodržiavania dopravných predpisov na Teplickej ulici, priechod pre chodcov na Staničnej či periodikum Radnica informuje. Pavol Hložka hovoril o tom, že na Teplickej ulici šoféri a motorkári často jazdia prirýchlo. Navrhol aj riešiť priechod pre chodcov na Staničnej ulici a informoval aj o možnostiach denných centier a ich financovania z mestského rozpočtu. Na stretnutí „padol“ aj návrh na využitie priestorov Mestského kultúrneho strediska pre potreby seniorov v meste. Seniori sa pýtali aj na možnosti zlepšenia občianskych obradov, ktoré zabezpečuje radnica.

Jednou z tém bolo aj informovanie seniorov prostredníctvom periodika Radnica informuje. Na základe ich podnetov sa z dvojmesačníka stane mesačník. Na záver členovia Rady seniorov informovali primátora o plánovaných aktivitách Jednoty dôchodcov na najbližšie obdobie. Ďalšie stretnutie sa uskutoční prvý augustový týždeň.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O stretnutie s primátorom sa snažili aj zástupcovia Seniorského parlamentu (SP), ktorý vznikol v apríli tohto roku. Zo sedemdesiatich kandidátov si seniori demokratickou voľbou na ustanovujúcej schôdzi vybrali 21 zástupcov. Za svojho predsedu si následne zvolili Štefana Škuleca. Ako uviedol jeden z členov seniorského parlamentu J. Rais,  po dvoch neúspešných pokusoch o stretnutie s hlavou mesta,  predseda SP 22. júna odovzdal Miloša Tamajku  list, v ktorom okrem iného uvádza:

„Vážený pán primátor, členovia Seniorského parlamentu na svojom zasadnutí dňa 3. 6. 2015 vyjadrili nespokojnosť so všeobecnou informovanosťou občanov mesta o veciach verejných. V súčasnosti síce existuje viacero informačných zdrojov na internete, alebo formou tlačených médií, ktoré majú ambíciu informovať o dianí v meste Piešťany a snažia sa to realizovať s väčším či menším úspechom.

Treba však pripomenúť, že nie všetci občania majú možnosť využívať internet z rôznych objektívnych a subjektívnych dôvodov. Týka sa to najmä skupiny občanov – seniorov, ktorých názory a potreby sa snažíme prostredníctvom Seniorského parlamentu reflektovať.

V tejto súvislosti chcem upozorniť na informačné spravodajské periodikum mesta Piešťany „Radnica informuje“…Druhé tohtoročné číslo “Radnice” má však podľa názoru našich členov nízku vypovedaciu hodnotu.

Preto, po dôkladnom zvážení a diskusii na zasadnutí Seniorského parlamentu, si Vám dovoľujem navrhnúť nasledovné opatrenia:zmeniť periodicitu “Radnica informuje” z dvojmesačníka na jednomesačník; v štatúte periodika zakotviť možnosť zverejňovať príspevky; ustanoviť v štatúte redakčnú radu periodika, v ktorej by si Seniorsky parlament želal mať svojho zástupcu.

Chcel by som upozorniť, že na podobných princípoch pracujú aj informačné časopisy v našich družobných mestách a aj na Slovensku. Uvádzam linky na niektoré z nich: http://www.ustron.pl/3-pkat-gazetaustronska-72-89.htm, http://www.staratura.sk/staroturiansky-spravodajca-casopis/, http://podebradskenoviny.cz/.“

Odpoveď na svoj list zatiaľ šéf seniorského palramentu neobdržal.

-red/Tlačová správa Mesta Piešťany, foto: www.piestany.sk

 

Populárne články