Connect with us

Aktuality

Materská škola by mala vytvárať pocit domova

Published

on

Reklama

Mnohí rodičia si kladú otázku, či umiestniť dieťa pred vstupom do školy do materskej školy alebo nie. Toto rozhodnutie je na každom rodičovi zvlášť. Materská škola nie je zákonom povinná, ale samozrejme je viac než vhodné, aby dieťa takéto zariadenie navštevovalo, pretože deti v tomto období začínajú spoznávať svet svojich vrstovníkov a žiť v kolektíve detí, kde sa učia deliť o hračky, spoločne sa hrať a vzájomne sa rešpektovať. Ďalej sa tu začínajú učiť žiť podľa určitých pravidiel. Pravidlá a režim v materskej škole je odlišný od rodinného prostredia.

[singlepic id=9093 w=320 h=240 float=left]Dieťa prichádza do kontaktu z počiatku s cudzími dospelými osobami, pedagogičkami, ktoré sa stávajú pre neho inou, novou autoritou ako rodičia. Keď majú rodičia vyriešenú otázku materskej školy, začínajú uvažovať o jej výbere.

Reklama

Výber materskej školy, do ktorej umiestnia svoje dieťa je vždy ovplyvnený rôznymi faktormi. Niekedy volia škôlku, ktorá je najbližšie k ich zamestnaniu alebo bydlisku. Pri výbere by však mali myslieť rodičia na to, čo je najlepšie pre ich dieťa, pretože tu bude ich ratolesť tráviť veľkú väčšinu svojho času. Dôležité je, aby mali možnosť prísť obidvaja rodičia s dieťaťom do materskej školy a poobzerať si ju, čo všetko naozaj ponúka, pohovoriť si s učiteľkami, jednoducho vnímať celú jej atmosféru.

Keď sa zamyslíme nad tým, kde sa cítime dobre, každého ihneď napadne ako prvá odpoveď domov. Či je to malé dieťa, alebo dospelý človek, každý sa cíti najlepšie doma, kde to poznáme a kde sa cítime bezpečne a príjemne. A aj materská škola by mala u dieťaťa vyvolávať podobné pocity. Vtedy sa dieťa nielenže rýchlejšie, ale aj bezproblémovejšie adaptuje.

Reklama

Pocit rodinného prostredia je v našej 1.Bilingválnej súkromnej materskej škole vyvolaný už pri samotnom vstupe dieťaťa do nej tým, že nevstupuje do klasickej budovy, ale do rodinného domu, kde ho s úsmevom privítajú pedagogičky, ktoré s deťmi trávia celý čas počas ich pobytu v materskej škole. Každé jedno dieťa reaguje na nové prostredie, či na zmenu prostredia inak, jedno môže byť viac ustráchané, druhé viac plačlivé, hanblivé alebo tichšie. Všetky reakcie sú úplne normálne a bežné. Adaptáciu deťom uľahčujú pani učiteľky, ktoré skĺbením odborného a empatického (vcítenie sa do pocitov druhého) prístupu pomôžu prekonať počiatočnú neistotu. Hravou formou je dieťa vtiahnuté do celodenného režimu. Keďže v tomto období je dominantnou činnosťou dieťaťa hra, je využívaná aj ako vzdelávací prostriedok, prostredníctvom, ktorého si deti osvojujú základy anglického jazyka.

Rovnako ako aj pri rôznych iných situáciách , aj tu ale možno skonštatovať, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, resp. čítať.

Autor: Mgr. Klaudia Orviská – 1.Bilingválna Súkromná Materská škôlka Piešťany, Hoštáky 33, 92101 Piešťany, tel.: 033/7740220, mob.:0917/043669, email: sukromnaskolka@deltanet.sk

Populárne články