Úvod Aktuality Máte záujem na rozvoji Piešťan? Prihláste sa do pracovných skupín k PHSR

Máte záujem na rozvoji Piešťan? Prihláste sa do pracovných skupín k PHSR

Tvorcovia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 –2025 (PHSR) oslovujú Piešťancov, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe tohto strategického dokumentu, aby sa stali členmi novovznikajúcich pracovných skupín minecraft 1.14.4. Šancu majú odborníci z rôznych oblastí, prihlásiť sa môžu do piatku 25 Sims 4 Hair. septembra. Správne zostavený program by mal pomôcť vedeniu mesta napríklad aj v určení silných a slabých miest, ukázať, kde sú šance jeho rozvoja a kde naopak, verejné zdroje potečú neefektívne Free spss Hangul edition.

IMG_6101-560x374Pracovné skupiny by mali byť vytvorené v šiestich oblastiach: Doprava, výstavba a technická infraštruktúra, Hospodársky rozvoj (Služby podnikateľom, Rozvoj cestovného ruchu, Ľudské zdroje), Samospráva (fungovanie MsÚ, daňová, poplatková a rozpočtová politika, bezpečnosť), Sociálne služby a bývanie, Kultúra, šport a školstvo, Životné prostredie a prírodné zdroje 웹윤고딕 130 다운로드.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba

Podľa tlačovej správy, ktorú zverejnilo mesto na svojej web stránke, sa členovia týchto pracovných skupín budú podieľať na nasledujúcich krokoch: Tvorba stratégie – na základe výstupov zo strategického workshopu, Vyhodnotenia plnenia opatrení z programového obdobia 2007-2013, Zber a definícia projektových zámerov, Prioritizácia projektových zámerov a tvorba akčného plánu movie Lion.

Prvé stretnutie pracovných skupín by sa malo uskutočniť už budúci týždeň a podľa harmonogramu tvorby budú stretnutia pokračovať približne v týždňových intervaloch do konca roka 2015 right base. Finálnu verziu PHSR tvorcovia postupne predstavia verejnosti a pripravia na schválenie poslancom.

Pripomienky k analytickej časti PHSR zatiaľ poslali mestu a autorskému kolektívu poslanci Jozef Beňačka (nezávislý), Peter Tremboš (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany), ktorý vytvorenie pracovných skupín aj navrhol a Adriana Drahovská (nezávislá – klub Spoločne pre Piešťany) Kakao Mobile. Svoje podnety preberali tiež na zasadnutí komisií, v ktorých pôsobia. Komisia pre kultúru a názvoslovie napríklad prijala uznesenie, aby mesto vyzvalo autorov na odstránenie chýb a dopracovanie analytickej časti podľa zákona, členovia Komisie pre stratégiu a rozvoj dokonca odporúčali mestu ukončiť spoluprácu s firmou Centire, s.r.o Download the 2019 calendar. na základe nespokojnosti s kvalitou doteraz vypracovaných dokumentov, ktoré nedosahujú požadovanú úroveň aj po viacerých opakovaných pripomienkovaniach Tekken Tag Tournament 1 Download.

poslanciPracovné skupiny by sa tak podľa navrhovateľov mali podieľať nielen na zlepšení kvality tvorby tohto dôležitého dokumentu, ale zároveň správne vyhodnotiť všetky dostupné informácie a určiť hlavnú strategickú os, po ktorej sa rozvoj Piešťan v budúcich rokoch bude uberať 미인심계 다운로드.

-ad/Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA