Connect with us

Aktuality

Máte záujem na rozvoji Piešťan? Prihláste sa do pracovných skupín k PHSR

Published

on

Reklama

Tvorcovia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany 2015 –2025 (PHSR) oslovujú Piešťancov, ktorí sa chcú podieľať na tvorbe tohto strategického dokumentu, aby sa stali členmi novovznikajúcich pracovných skupín. Šancu majú odborníci z rôznych oblastí, prihlásiť sa môžu do piatku 25. septembra. Správne zostavený program by mal pomôcť vedeniu mesta napríklad aj v určení silných a slabých miest, ukázať, kde sú šance jeho rozvoja a kde naopak, verejné zdroje potečú neefektívne.

IMG_6101-560x374Pracovné skupiny by mali byť vytvorené v šiestich oblastiach: Doprava, výstavba a technická infraštruktúra, Hospodársky rozvoj (Služby podnikateľom, Rozvoj cestovného ruchu, Ľudské zdroje), Samospráva (fungovanie MsÚ, daňová, poplatková a rozpočtová politika, bezpečnosť), Sociálne služby a bývanie, Kultúra, šport a školstvo, Životné prostredie a prírodné zdroje.

Reklama

Podľa tlačovej správy, ktorú zverejnilo mesto na svojej web stránke, sa členovia týchto pracovných skupín budú podieľať na nasledujúcich krokoch: Tvorba stratégie – na základe výstupov zo strategického workshopu, Vyhodnotenia plnenia opatrení z programového obdobia 2007-2013, Zber a definícia projektových zámerov, Prioritizácia projektových zámerov a tvorba akčného plánu.

Prvé stretnutie pracovných skupín by sa malo uskutočniť už budúci týždeň a podľa harmonogramu tvorby budú stretnutia pokračovať približne v týždňových intervaloch do konca roka 2015. Finálnu verziu PHSR tvorcovia postupne predstavia verejnosti a pripravia na schválenie poslancom.

Reklama

Pripomienky k analytickej časti PHSR zatiaľ poslali mestu a autorskému kolektívu poslanci Jozef Beňačka (nezávislý), Peter Tremboš (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany), ktorý vytvorenie pracovných skupín aj navrhol a Adriana Drahovská (nezávislá – klub Spoločne pre Piešťany). Svoje podnety preberali tiež na zasadnutí komisií, v ktorých pôsobia. Komisia pre kultúru a názvoslovie napríklad prijala uznesenie, aby mesto vyzvalo autorov na odstránenie chýb a dopracovanie analytickej časti podľa zákona, členovia Komisie pre stratégiu a rozvoj dokonca odporúčali mestu ukončiť spoluprácu s firmou Centire, s.r.o. na základe nespokojnosti s kvalitou doteraz vypracovaných dokumentov, ktoré nedosahujú požadovanú úroveň aj po viacerých opakovaných pripomienkovaniach.

poslanciPracovné skupiny by sa tak podľa navrhovateľov mali podieľať nielen na zlepšení kvality tvorby tohto dôležitého dokumentu, ale zároveň správne vyhodnotiť všetky dostupné informácie a určiť hlavnú strategickú os, po ktorej sa rozvoj Piešťan v budúcich rokoch bude uberať.

-ad/Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky

Populárne články