Úvod Aktuality Krajská organizácia cestovného ruchu má novú riaditeľku

Krajská organizácia cestovného ruchu má novú riaditeľku

REKLAMA

Valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj 26. februára 2021 zvolilo do funkcie výkonnej riaditeľky Agátu Mikulovú 유튜브 url 다운로드. Jej úlohou bude nasmerovať rozvoj cestovného ruchu napriek pretrvávajúcej pandémii ochorenia Covid-19.

„Veľmi ma teší, že v našej organizácii môžeme privítať pani Agátu Mikulovú ultra-high definition images. Na pozíciu výkonnej riaditeľky prichádza s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu iných miest a regiónov mega zip. Ďakujem odbornej výberovej komisii za odporučenie a valnému zhromaždeniu za schválenie návrhu,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger
Knebl
Dompek Pizza 2021

Organizácia vznikla v januári 2019 s ambíciou rozvíjať potenciál cestovného ruchu  a propagácie kraja doma i v zahraničí vrátane podpory malých a stredných podnikateľov a ich jedinečných regionálnych produktov a služieb Olympus Guardian.

„Pani Mikulová nám predstavila jasnú víziu rozvoja ‚Kraja zážitkov‘ aj napriek pandémii. Som presvedčený, že jej pôsobenie bude výrazným impulzom pre fungovanie organizácie v nasledujúcich rokoch,“ povedal predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman 파이널 판타지 다운로드.

Na rok 2021 má organizácia naplánované výdavky vo výške 660 tisíc eur. Prostriedky tradične určené na propagáciu kraja na veľtrhoch cestovného ruchu budú presmerované  do rozvoja turistickej infraštruktúry vrátane značiek upriamujúcich pozornosť vodičov na turistické ciele. Zorganizovaná bola aj verejná súťaž návrhov risografík, ktoré budú predávané v turistických informačných kanceláriách.

Zdroj: Tlačová správa TTSK Foto: facebook.com/trnavskykraj

REKLAMA