Úvod Aktuality Krajinský most – horúci zemiak? Patrí kraju, no ten ho ponúka štátu

Krajinský most – horúci zemiak? Patrí kraju, no ten ho ponúka štátu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Krajinský most v Piešťanoch, ktorý slúži ako jediná dopravná spojnica pre autá medzi mestom a kúpeľmi a okolitými obcami na ľavom brehu Váhu, má už viac ako 80 rokov a jeho stav je v súčasnosti naozaj kritický Seoul National University Lifelong Education Institute. Hoci Trnavský samosprávny kraj (TTSK), pod ktorý správa mosta spadá, s opravou počíta, peniaze na ňu zatiaľ kompetentní iba hľadajú.

Cestu nerozšíria, zakázali vjazd kamiónom

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

„V roku 2011 bola vykonaná diagnostika mosta v rozsahu: celkové pôsobenie, spodná stavba, nosná konštrukcia a mostný zvršok Papago voice download. Na základe vypracovanej diagnostiky bol most zaradený do VI. stupňa – veľmi zlý, t.j. výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť mosta a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich súčastí, “ informuje o stave Krajinského mosta stanovisko Odboru dopravnej politiky TTSK, ktoré poskytol redakcii piešťany.in krajský hovorca Patrik Velšic 유튜브 거울모드 다운로드.

SAMSUNGZatiaľ by mal odľahčeniu záťaže mosta mal pomôcť aspoň zákaz vjazdu pre kamióny, ktorý platí od konca mája 팡파레 다운로드. Odvoláva sa naň i citované stanovisko dopravného odboru kraja: „Doprava na Krajinskom moste je v súčasnosti vzhľadom na jeho stavebno-technický stav obmedzená trvalým zvislým dopravným značením – zákaz vjazdu pre vozidlá nad 12 ton.“ Či tento zákaz pomôže vyriešiť dlhotrvajúce zápchy, je otázne, pretože na moste sa neobídu ani autobusy s nákladiakmi, ktoré sú síce ľahšie, ale stále dosť široké na to, aby sa na úzkej vozovke zasekli 몰디뷰 앱 다운로드.

Kraj chce odovzdať most štátu

Hoci oprava Krajinského mosta je zaradená do plánu na roky 2013-2014, suma, ktorú potrebuje TTSK na opravy všetkých mostov v kraji sa šplhá až k dvom desiatkam miliónov eur, a tak nie je isté, či sa na piešťanský dostane 갓오브 곡괭이 다운로드. Náklady na opravu Krajinského mosta vyčíslil kraj na dva milióny eur, tie však nezahŕňajú pridružené výdavky, spojené s rekonštrukciou a už vôbec nepočítajú s rozšírením vozovky 사랑해 파리 다운로드. Hovorca TTSK Patrik Velšic tvrdí, že táto suma zatiaľ v rozpočte TTSK nie je schválená a komplexná rekonštrukcia tejto kultúrnej pamiatky je pre kraj priveľké sústo 역도요정 김복주 1화 다운로드. „Už niekoľko rokov žiadame o prekvalifikovanie Krajinskej na cestu I. triedy, zatiaľ však bezvýsledne.“ Zodpovednosť by sa tak ocitla v rukách štátu, ktorý síce disponuje väčším balíkom peňazí, ale aj tých, ktorí oň majú záujem Kernel.

Cestný zákon v § 4 a) hovorí:

(1) Cesty sa podľa dopravného významu rozdeľujú na

a) cesty I 소셜포비아 다운로드. triedy, ktoré majú význam pre medzinárodnú, celoštátnu alebo republikovú dopravu; označujú sa číslami od 1 do 99,

b) cesty II. triedy, ktoré majú význam pre dopravu medzi krajmi a okresmi; označujú sa číslami od 100 do 999,

c) cesty III. triedy, ktoré majú miestny význam pre účelné doplnenie cestnej siete; označujú sa štvormiestnymi až päťmiestnymi číslami podľa čísel najbližšej cesty II. triedy, výnimočne aj cesty I. triedy.

S týmto rozdelením súvisia i jednotlivé kompetencie – štátu, kraja a mesta. O tom, či má Krajinský most význam pre medzinárodnú, celoštátnu alebo republikovú dopravu, teda kompetentní zatiaľ nerozhodli. A čo sa týka výstavby možného obchvatu mesta, hovorca kraja len krúti hlavou: „Takáto rozsiahla investícia presahuje naše možnosti.“ Ak teda štát o zodpovednosť za ďalší osud jedinej dopravnej tepny, ktorá spája v Piešťanoch obe strany Váhu neprevezme a kraj na jej rekonštrukciu nemá financie, zostáva len jediné – spolupráca. „Vzhľadom na rozsah a finančnú náročnosť rekonštrukcie mosta Trnavský samosprávny kraj hľadá možnosti spolufinancovania za pomoci iných subjektov, samospráv, prípadne štátu,“ uvádza stanovisko Odboru dopravnej politiky TTSK. Dúfajme teda, že sa kompetentní naozaj dohodnú, a na ľavý breh Váhu nebudeme musieť v budúcnosti chodiť pešo alebo cez Hlohovec.

Text: A. Drahovská Foto: Martin Palkovič

REKLAMA