Connect with us

Aktuality

Kedy začnú stavať McDonald´s? Problémy so stavebným povolením

Mesto Piešťany vydalo 26. februára stavebné povolenie na stavbu Prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald´s Piešťany. V pondelok 4. marca sa voči tomuto rozhodnutiu odvolalo Združenie domových samospráv zastúpené mediálne známym predsedom Marcelom Slávikom.

Published

on

Reklama

Piešťanská samospráva odvolanie zverejnila na elektronickej úradnej tabuli vo štvrtok 14. marca. Združenie domových samospráv v ňom napáda rozhodnutie vo viacerých bodoch. Podľa Marcela Slávika napríklad absentujú pripomienky zo zisťovacieho konania, či záverečného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodnutie podľa jeho vyjadrenia obsahuje zmätočné záväzné stanoviská orgánu EIA a údajne chýba tiež informácia, či v súvislosti s predmetnou stavbou bolo vydané výrubové povolenie a nie je ani uvedené či bolo potrebné.

 

Reklama

Združenie domových samospráv okrem iného namieta záväzné stanovisko štátnej vodnej správy a hovorí o absencii záväzného stanoviska resp. súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. „Vzhľadom na konštatované pochybenia v stavebnom konaní žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil na nové konanie podľa §59 ods.3 správneho poriadku,“ píše v odvolaní Marcel Slávik.

 

Reklama

V súvislosti zo zámerom výstavby prevádzky McDonald´s v Piešťanoch sme oslovili ešte vo februári aj predstaviteľov spoločnosti. Pýtali sme sa plán výstavby aj situáciu, keď proces „naťahuje“ Združenie domových samospráv.
Na naše otázky reagovala PR manažérka McDonald´s na Slovensku Lucia Poláčeková slovami: „Zatiaľ sa ešte nemôžeme k plánu výstavby vyjadrovať.“

 

 

Spoločnosť McDonald´s začala riešiť vydanie povolení v roku 2022. V marci pred dvomi rokmi požiadala o vydanie územného rozhodnutia. Po dvoch rokoch mohla mať veci pripravené pre realizáciu, ale odvolaním Združenia bytových samospráv, ktoré do vydania rozhodnutí vstupuje po celom Slovensku, sa celý proces predĺži. Kedy sa tak začne s výstavbou je nateraz otázne.

-th- Situácia a grafika: McDonald´s

Populárne články