Connect with us

Aktuality

Havrani chcú postaviť mobilnú ľadovú plochu. Potrebujú spoluprácu samosprávy, ktorá zatiaľ viazne

Hokejový klub HK Havrani by rád tento rok prevádzkoval mobilnú ľadovú plochu v Piešťanoch a čiastočne tak vyriešil potreby najmenších hokejistov, ale aj verejnosti, aby mala kde v zime korčuľovať. V Piešťanoch už druhú sezónu nebude minimálne časť zimy fungovať hokejový stánok a v predošlých rokoch samospráva tiež nestavala ani svoju mobilnú ľadovú plochu. Havrani oslovili predstaviteľov mesta so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri realizácii ich mobilnej ľadovej plochy, ktorú vlani hokejový klub kúpil na splátky, pri zimnom štadióne.

Published

on

Reklama

HK Havrani vlani prevádzkoval malú ľadovú plochu pri areáli ZOO Eko Parku medzi Piešťanmi a Drahovcami. Radšej by ju však postavili v Piešťanoch, pri zimnom štadióne, jednak pre potencionálne zázemie, ale aj pre transformačnú stanicu, vďaka ktorej by bola zabezpečená dostatočná kapacita energie pre potreby chladenia aj v teplejších dňoch.

Mobilná ľadová plocha, ktorú HK Havrani vlani kúpili na splátky, aby čiastočne vyriešili problémy s dostatkom ľadu.

Už v minulosti oslovili predstaviteľov Mesta Piešťany so žiadosťou o spoluprácu a vytipovanie vhodných miest. Tento rok sa uskutočnilo pracovné stretnutie k tejto téme na pôde mestského úradu začiatkom prázdnin. Následne 20. júla zaslal predseda OZ HK Havrani Michal Peško oficiálnu požiadavku na pomoc pri spustení mobilnej ľadovej plochy predstaviteľom mestského úradu. V nej prejavili Havrani záujem o  spoluprácu s Mestom Piešťany dočasne umiestniť plochu na zadnom parkovisku zimného štadióna. Chceli by ju prevádzkovať od októbra do marca v závislosti od počasia. Záujem mali tiež o dve kabíny na štadióne, alebo o umiestnenie unimobunky, ktorá by slúžila ako šatňa.

Reklama

Zadná časť zimného štadióna a parkovisko

Od samosprávy očakávali hľadanie spoločného riešenia pre dočasné spustenie plochy a pomoc pri prenájme pozemku, ohláške drobnej stavby, prípadne stavebnom konaní a informáciu a možnosti podieľať sa na prevádzkových nákladoch na energie. Dodnes však nedostali žiadnu spätnú väzbu.

Oslovili sme teda samosprávu s otázkami, aký je postoj Mesta Piešťany k tejto iniciatíve. „Navrhovaná plocha je kvôli rekonštrukcii technológie chladenia, resp. realizácii ďalších opatrení na zimnom štadióne nevhodná,“ uviedol v odpovedi Martin Ričány, hovorca Mesta Piešťany. Pýtali sme sa tiež ako vie samospráva pomôcť s realizáciou tohto zámeru. „Samospráva = aj poslanci mestského zastupiteľstva,“ odpísal nie celkom zrozumiteľne hovorca.

Reklama

Pohľad zhora na zimný štadión a plochy v jeho okolí. Reprofoto: ZB GIS

Klzisko Havranov vraj potrebuje stavebné povolenie, mestské nepotrebovalo

Pýtali sme sa tiež, či je pre postavenie tejto plochy, ktorá by mala mať 32 x 16 m, na danom mieste potrebné riešiť stavebné povolenie? „Keďže mobilná ľadová plocha, ktorú navrhoval HK Havrani, bola konštrukčne zložitejšia, jej umiestnenie by bolo náročnejšie, požadované bolo aj umiestnenie unimobunky (šatne), daný objekt by mal mať stavebné povolenie, ktorému by malo predchádzať aj územné rozhodnutie. V roku 2003 bolo za tieto nedodržania sankcionované Mesto Trenčín,“ vyjadril sa M. Ričány.

V minulosti podobné menšie „klzisko“ prevádzkovalo Mesto Piešťany prostredníctvom Služieb mesta Piešťany, či už na pešej zóne, alebo pri OD Prior. Podľa hovorcu toto vzhľadom na veľkosť plochy a konštrukciu nemalo stavebné povolenie a nepotrebovalo. „Aj vzhľadom k tomu, že bola mobilná ľadová plocha postavená na pozemkoch mesta,“ dodal hovorca.

Október, kedy mali Havrani v pláne potenciálne spustenie mobilnej ľadovej plochy do prevádzky, sa pomaly blíži. Už dnes je však zrejmé, že tento termín je nereálny. Zástupcovia klubu, ale stále dúfajú, že dostanú potrebné vyjadrenia od predstaviteľov Mesta Piešťany a spoluprácu taky aby deti z prípraviek i obyvatelia Piešťan mali možnosť dostať sa na ľad a užiť si zimné radovánky vo svojom meste, bez toho, aby museli čakať či dostatočne primrzne a bude sa dať korčuľovať na Dubovom, Váhu, alebo na Sĺňave.

Mesto Piešťany vlastní tiež trávnaté plochy na juh od štadióna, kde by bolo možné plochu umiestniť´. Bolo by to však pre nespevnený povrch technologicky ťažšie.

-th- Foto: HK Havrani, -th-, ZB GIS

Populárne články