Connect with us

Aktuality

Drahovce vybudujú kanalizáciu za 8,2 mil. eur

Published

on

Reklama

Obec bude financovať výstavbu kanalizácie na celom svojom území z fondov Európskej únie. Aktuálne prebieha kontrola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Po nej bude nasledovať podpis zmluvy s dodávateľom a začiatok realizácie.
Výstavba kanalizácie v obci Drahovce by nemala trvať viac než dva roky. Termín začiatku nie je zatiaľ známy, starosta Miroslav Ledecký chce obyvateľov o všetkom informovať na spoločnom stretnutí, ak to protipandemické opatrenia dovolia.
„Úrad pre verejné obstarávanie má svoje termíny, dúfam, že ich splní. Ak by všetko išlo ako má, začať by sme mohli v úvode leta,“ uviedol M. Ledecký. Práce by podľa jeho názoru mali prebiehať na dvoch alebo troch miestach, ale záleží to na firme, ktorá vyhrala verejné obstarávanie.
Prostredníctvom neho sa podarilo pôvodne odhadovanú cenu 13 mil. eur znížiť na približne 8,2 mil. eur. Obec sa bude podieľať sumou 400-tisíc, pričom vysúťažená cena pre ňu znamená ušetrenie 250-tisíc eur.
Starosta minulý týždeň podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorý obci poskytne Ministerstvo životného prostredia SR cez operačný program Kvalita životného prostredia.
Drahovce majú vybudovaný vodovod, ale odpadové vody sú v súčasnosti zachytávaný do septikov alebo žúmp. Vybudovaním splaškovej kanalizácie sa do veľkej miery zvýši kvalita bývania v obci, ktorá má 2 600 obyvateľov. Po dokončení projektu budú splaškové odpadové vody odvádzané systémom stokovej siete do prečerpávacej stanice a odtiaľ výtlačným potrubím do Čistiarne odpadových vôd Piešťany.
Text: Martin Palkovič Foto: FB/Obec Drahovce

Reklama

Populárne články