REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Nová dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti vymenila na svojom zasadnutí 3 매크로 다운로드. júla väčšinu členov predstavenstva. Svoje miesta si udržali iba Ivan Ščasný a Vladimír Púčik. Dozorná rada v rámci stretnutia riešila iba jediný bod – odvolanie a menovanie členov predstavenstva. Predsedom predstavenstva sa stal Pavol Nižnanský, ktorý vo funkcii nahradil Mariána Lesanského 감자별 다운로드.

V polovici júna sa stal predsedom dozornej rady TAVOS-u primátor Piešťan Miloš Tamajka, podpredsedom primátor Trnavy Peter Bročka a jej členmi starosta Kátloviec Pavol Johanes, starosta Zavara Rudolf Baroš, starosta Cífera Maroš Sagan, primátorka Vrbového Ema Maggiová a traja zamestnanci spoločnosti 알리아스 다운로드. Práve nová dozorná rada, zvolená na mimoriadnom valnom zhromaždení 16. júna, sa postarala o zmenu členov predstavenstva. Reagovala tak na snahy o vytvorenie dcérskej spoločnosti a rozdelenie TAVOS-u 마이크로소프트 픽스잇 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Odvolaní boli okrem predsedu aj podpredseda Tibor Kosák a členovia Dušan Novotný a Radoslav Jakab, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti.  Predstavenstvo TAVOS-u, ktoré dozorná rada vymenovala, riadi činnosť a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti.  Novými členmi sa stali predseda Pavol Nižnanský, podpredseda Ján Kučera, Ivo Foltín a Karol Zachar 기생수 파트1 자막 다운로드. Už spomínaní Ivan Ščasný a Vladimír Púčik vo funkciách zostávajú naďalej.

-lt-

REKLAMA