Connect with us

Aktuality

Do miliónovej súťaže na prevádzku autobusovej dopravy sa nikto neprihlásil

Veľká optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch sa nateraz nekoná, hoci sa ňou samospráva zaoberá už dlhý čas. Za týmto účelom si v roku 2018 nechala spracovať projekt, ktorý spoločnosť Ecoten a České vysoké učení technické odovzdali v roku 2020. Jeho cieľom bolo skrátenie intervalov medzi jednotlivými spojmi, obsluha severnej aj južnej časti mesta a dvojnásobok cestujúcich v autobusoch. Pre tieto zámery sa počítalo aj s vyššími nákladmi, avšak mali byť kompenzované vyššími príjmami od cestujúcich. V roku 2023 vyhlásilo Mesto Piešťany súťaž na dopravcu, ktorý by novovytvorený systém a grafikon dokázal prevádzkovať o 1. januára 2024. Taký sa nenašiel.

Published

on

Reklama

 

Súťaž na Obstaranie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy osôb (mestskej autobusovej dopravy) na území mesta Piešťany a miestnej časti Kocurice vyhlásilo mesto Piešťany v apríli 2023. Predpokladaná hodnota zákazky bola približne 12,7 milióna eur bez DPH. Po dvoch mesiacoch bola súťaž zrušená, keďže neprišla žiadna ponuka. Predstavitelia Mesta Piešťany sa potom v zmysle zákona pokúsili situáciu riešiť priamym rokovacím konaním. „Na rokovanie bola pozvaná spoločnosť ARRIVA Trnava, a.s. a rokovalo sa ňou o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Zo zápisnice z Priameho rokovacieho konania je zrejmé, že nebolo možné uzavrieť zmluvu v tomto rokovacom konaní a z toho dôvodu verejný obstarávateľ zrušil postup priameho rokovacieho konania,“ uviedol Martin Ričány, hovorca Mesta Piešťany.

Reklama

Podľa zápisnice Mesto Piešťany má za to, že vyhlásená súťaž bola spracovaná v súlade s koncepciou mesta Piešťany. Zástupcovia spoločnosti Arriva sa vyjadrili, prečo sa do nej neprihlásili a nepodali žiadnu ponuku. „Arriva kontaktovala výrobcov autobusov, z dôvodu požiadavky na elektrobusy. Podľa vyjadrenia Arriva v danom časovom intervale nie je možné vyrobiť elektrické autobusy, taktiež Arriva uvádza, že elektrobus s dodatočným miestom pre invalidný vozík alebo kočík je problematická s dĺžkou autobusu a obsaditeľnosťou elektrobusu. Arriva uvádza, že možnosťou je buď obmedzenia počtu sediacich cestujúcich alebo upustiť od 2 miest na invalidný vozík. Zároveň je podľa vyjadrenia Arriva problém s dĺžkou autobusu, problematickým sa ukazujú baterky z pohľadu kapacity. Arriva uvádza, že dostali ponuku elektrobus na 16 miest na sedenie s jedným miestom pre invalidný vozík. Zároveň Arriva upozorňuje, že prevádzka elektroautobusu je vyššia ako dieslového. Taktiež Arriva poukazuje na to, že v súťaži bola nastavená prevádzka non stop prevádzky autobusu, čo pri elektroautobuse je z dôvodu nabíjania veľmi problematické. Denne by mal elektroautobus jazdiť cca 250-300 km, čo by vyžadovalo extrémne rýchle elektronabíjanie. Cena takejto nabíjačky by bola 300 tisíc EUR. Vozidlo so zvládnutím všetkých požadovaných parametrov sa podľa Arriva nevyrába. Špeciálne homologovať elektroautobus pre Piešťany je nereálne. Arriva poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na nabíjanie je potrebné upraviť cestovné poriadky. Zároveň považujú za problém enormný nárast km, z 300 tisíc km na 720 tisíc km. Poukazujú, že napr. v Senici a Hlohovci, porovnateľné ako Piešťany, nemajú takýto rozsah km ako bol požadovaný. Napr. Senica ma väčšie tržby na km ako Piešťany. Senica má 145 tisíc km. Nie je možné prevádzkovať taký rozsah km (700 tisíc) s jedným záložným autobusom,“ uvádza sa v zápisnici.

Pre spoločnosť Arriva bola problematická aj limitácia výšky zisku, keďže podľa jej predstaviteľov si daný kontrakt vyžaduje vysoké investície, na ktoré je potrebné si zobrať úver. Podľa zápisnice žiadali tiež zakomponovanie úpravy cien o valorizáciu.

Reklama

Predstaviteľov Mesta Piešťany sme sa ďalej pýtali, či bude vyhlásená nová súťaž a či sa plánujú úpravy grafikonu vytvoreného v rámci koncepcie. Rovnako nás zaujímalo, ako a kým bude ďalej prevádzkovaná mestská autobusová doprava. Žiaľ žiadne odpovede sme nedostali.

Mesto Piešťany zverejnilo 30. novembra na svojej webovej stránke oznam o nových cestovných poriadkoch, ktoré majú platiť od 10. decembra. „V aktualizovaných rozpisoch sú zohľadnené požiadavky cestujúcej verejnosti ako aj nadväznosť k vlakovým spojom. Zároveň sa ruší zachádzanie na zastávku NÚRCH z dôvodu problémov s otáčaním autobusu ako aj príliš malým počtom prepravených cestujúcich,“ informuje o drobných zmenách samospráva.

Znamená to, že nové grafikony idú v intenciách rokov predošlých len s kozmetickými úpravami a veľká zmena prístupu k MAD sa nateraz nekoná.

-th-

Populárne články