Connect with us

Aktuality

Cirkevná spojená škola hľadá riaditeľa

Published

on

Reklama

Cirkevná spojená škola Piešťany hľadá riaditeľa. Výberové konanie bolo vyhlásené 19. februára, záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. marca. Pod školu patria organizačné zložky Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti a Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela.

Css

Reklama

Nový riaditeľ musí mať potrebné vzdelanie podľa zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a v súlade s vyhláškou, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšími požiadavkami sú najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku. Záujemca musí byť katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve, požiadavkou sú tiež osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky, schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo, pozitívny vzťah k deťom a mládeži a znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

Podrobné informácie o všetkých dokladoch a požiadavkách potrebných k prihláseniu sa do výberového konania, nájdete na stránke školy.

Reklama

-inf-

Populárne články